CC De Adelberg

Visie

CC De Adelberg is al 30 jaar een stedelijk cultuurcentrum en ontmoetingsplaats in het hart van Lommel. Als culturele organisatie is zij een actieve en spreidende actor in de stad, maar ook één van de grootste creatieve spelers in Noord-Limburg.   

Het cultuurcentrum wil een ‘Huis voor Iedereen’ zijn en als knooppunt fungeren voor alle mogelijke cultuurbelevingen in de stad en de regio. Ze tracht dialogen tot stand te brengen tussen artiesten, socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en verenigt creativiteit, ondernemerschap én publiek.  

 
Programmatie  

Het programma is samengesteld uit hedendaagse podiumkunsten binnen alle genres: theater, muziek, klassieke muziek, dans, familietheater, humor & cabaret, circustheater, poëzie en literatuur.  

De Adelberg programmeert het ruimste aanbod lezingen en cursussen van de regio met aandacht voor zowel cultuurhistorische, maatschappelijke en actuele thema’s.  
 
Ateliers voor Overdag biedt een boeiende ontmoetingsplek voor volwassenen die zich verder willen ontplooien. Je kan er o.a. terecht voor taal- en computercursussen, yoga, Photoshop, snit & naad, koken, bloemschikken, juwelen maken, keramiek en veel meer.  

Adelbergfilm by UGC staat voor films die artistiek en maatschappelijk relevant zijn. Hartslag en tendensen van het alternatieve filmcircuit worden daarbij op de voet gevolgd. Het filmaanbod verschijnt driemaal per seizoen (in september, januari en april). Zo speelt de reeks vlot in op recente releases. Het aanbod wordt bekend gemaakt via de digitale kanalen van CC De Adelberg en UGC Cinema’s. UGC Cinema’s staat in voor de programmatie en de administratieve afhandeling. De ticketverkoop verloopt eveneens via de verkoopkanalen van UGC. 

 Bar Dada staat voor prikkelende en uitdagende foyerconcerten. In een gezellige clubsetting ontdek je één keer per maand nieuwe muzikale parels of bekendere bands. In de seizoensbrochure vind je info over de concerten die reeds ingepland zijn. Een aantal data in het voorjaar laten we echter nog open, om zo te kunnen inspelen op nieuwe releases en nog te ontdekken jonge bands. Samen met de het Catch in the Dark en de schouwburgconcerten, staat Bar Dada garant voor een heerlijke concertbelevingen! 

De Adelberg heeft een ruim aanbod voor scholen. De voorstellingen en films worden geprogrammeerd met aandacht voor de leefwereld van de betreffende leeftijdsgroep. Ze zetten aan tot nadenken en dialoog en kunnen een aanvulling zijn op het lessenpakket van de school. Bovendien laat De Adelberg op deze manier heel wat kinderen voor de eerste keer kennismaken met podiumkunsten in het algemeen.  

In de Galerij presenteert De Adelberg een reeks tentoonstellingen, die steeds starten bij het begin van elk nieuw cultuurseizoen, een artistieke cyclus van beeldende en verbeeldende taal.   

Aanvullend op de eigen programmatie realiseert en ondersteunt het cultuurcentrum een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. Zo worden er projecten gerealiseerd die gemeenschapsvorming verenigen met de professionele kunsten en talentontwikkeling stimuleren (Reveil, Lokale Helden, … )  

  

Gastprogrammatie

De Adelberg heeft een uitgebreide gastprogrammatie. Zij stelt haar gebouwen ter beschikking van socio-culturele verenigingen, non-profit organisaties en commerciële werkingen, zowel binnen als buiten Lommel.  
  

Publiekswerking 

CC De Adelberg is een open huis waar beleving en persoonlijk contact belangrijk zijn. Binnen die visie wordt ook de publiekswerking uitgebouwd met de focus op sfeer en beleving. 
  

Team CCDA hecht veel belang aan persoonlijk contact met haar bezoekers en staat steeds met de glimlach klaar om bezoekers een warm onthaal te geven en eventuele vragen te beantwoorden.   

Er wordt extra informatie over een voorstelling ter beschikking gesteld zoals; een programmablaadje bij klassieke concerten, gratis syllabus bij de vormingen,  krantenartikels, interviews met artiesten, trailers of andere leuke filmpjes, een inleiding en/of nabespreking van een theaterstuk en meer…  
 
Extra activiteiten na de familietheatervoorstellingen geven kinderen de mogelijkheid om zelf (creatief) aan de slag te gaan met het thema, zoals knutselen, meet & greet…  

Fotoverslagjes op Facebook en Instagram laten bezoekers achteraf nagenieten van de voorstelling. 

Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden aan om jouw bezoek aan De Adelberg nog aangenamer te maken: in groep een voorstelling bijwonen, een rondleiding voor je vereniging of bedrijf, een omkadering bij een activiteit, een verjaardagsfeestje, een receptie voor of na de voorstelling, … We werken graag een voorstel op maat uit.