CC De Adelberg

Natasja Mabesoone, Nienke Baeckelandt & Jill Vandorpe

What Are Words Worth?
  • do 25 jan ’24
    -
    zo 25 feb ’24
    Galerij

Words to tell you what to do 
Words are working hard for you 
Eat your words but don't go hungry 
Words have always nearly hung me 

Is het funky kitschy popnummer Wordy Rappinghood van Tom Tom Club een banale oorworm of beschrijft de tekst juist de dualiteit van de betekenissen die we aan woorden toedragen? Woorden zijn niks of alles waard. Woorden zijn wezen, en geven elkaar betekenis. De glijdende semantiek van woorden lijkt slechts verankerd in de waarneming. 
 
Words are like a certain person 
Who can't say what they mean 
Don't mean what they say 

What are Words Words is een groepstentoonstelling van Natasja Mabesoone, Nienke Baeckelandt en Jill Vandorpe. 

Curator Korneel Detailleur is één van de kunstenaars die exposeerde in Symphony in Yellow. Hiermee zet De Adelberg een cyclus voort, waarbij kunstenaars telkens een nieuwe tentoonstelling samenstellen.

Iedereen is van harte welkom voor de vernissage tijdens Gedichtendag op donderdag 25 januari 2024. Gelieve vooraf in te schrijven via deze link.

De expo is te bezoeken tijdens de openingsuren van de balie.

Natasja Mabesoone 
 
In haar praktijk rijgt Natasja Mabesoone gedachten over reproduceerbaarheid en herhaling aaneen door verschillende druktechnieken. Ze koppelt reflecties over femininiteit en ambacht aan het schattige en triviale. Daarvoor maakt ze gebruik van ‘minor aesthetics’ zoals decoratie of materialen als stift, glitter, krasletters en sjablonen. 

Haar werk gaat om met noties van sensualiteit en erotiek, macht en machteloosheid.  Al dan niet herkenbare figuren overlappen, herhalen of vermenigvuldigen zich. Tekst bestaat als beeld en beeld als taal. Mabesoone zoekt autoriteit voor deze ambigue en subversieve lagen, waardoor ze een potentieel verzet vormen; de huidige dominante culturele realiteiten worden subtiel gedestabiliseerd.

 
Nienke Baeckelandt 
 
Nienke Baeckelandt (°1989) zoekt het spanningsveld op tussen intuïtie en controle. Haar werken zijn telkens het resultaat van “concentraties” of “intensiteiten” van een momentopname. Locatiespecifieke installaties en beelden spelen op subtiele wijze met de waarneming van de toeschouwer. Ze wekt aandacht voor verborgen kleuren, objecten of begrippen. Kleurvlakken die alleen zichtbaar zijn vanuit een specifiek oogpunt, gesmolten transparante voorwerpen en licht gekleurde schaduwen. In haar meest recente werk merken we een sterke interesse in taal en haar invloed op het vormen van betekenis. Huidige media en nieuwe technologieën stimuleren dat beelden in één oogopslag geconsumeerd dienen te worden. Baeckelandts beelden daarentegen, bieden vertraging.
 

Jill Vandorpe 
 
Jill Vandorpe (°1989) maakt grafisch werk, tekeningen, collages en wandsculpturen. Hoofdzakelijk werkt ze op papier, soms in gips, lood, hout, messing of zink. Haar werk baseert zich onder andere op reflexieve vormen in denkprocessen, in al hun ongrijpbaarheid. Tekst, tekening, foto en toevallig gevonden fragmenten worden zorgvuldig in composities geplaatst op papier en in de ruimte, ontdaan van elke overbodigheid.

Anne Marijn Voorhorst

Anne Marijn Voorhorst (1992) is dichter, onderzoeker en schrijver van proza. Sinds 2022 is ze redacteur bij literair tijdschrift DIG (De Internet Gids). In haar poëzie roept ze graag alledaagse, bovennatuurlijke en artificiële ruimtes en sferen op. Ze werkt geregeld samen met beeldend kunstenaars. In 2021 nam ze deel aan de schrijfresidentie van deBuren in Parijs. Haar poëzie verscheen in nY, Kluger Hans, Deus Ex Machina, in diverse kunstenaarspublicaties en online op Samplekanon, DIG en De Lage Landen.