CC De Adelberg

Het oorlogsjaar 1944

In het spoor van de bevrijding
  • wo 8 mei ’24
    19:30 uur
    Kleine zaal

In 1944 zagen de asmogendheden zich genoodzaakt om steeds meer gebieden prijs te geven. De Russische pletwals kwam nu op volle kracht, waardoor de Duitse troepen werden teruggedrongen tot in Oost-Europa. Na de invasie in Normandië moesten de Duitsers terugplooien richting het oosten. De mislukking van Market Garden en het verrassingsoffensief van Hitler in de Belgische Ardennen gaven opnieuw wat ijdele hoop. Met de massale inzet van V-wapens probeerden ze de bevrijde landen zware schade toe te brengen. In de Stille Oceaan moest ook Japan de wet van de sterkste ondergaan. In een snel tempo wisten de Amerikanen op te rukken. Het einde van de oorlog is bijna in zicht... 

In 2019 was het precies 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Deze reeks behandelt van jaar tot jaar de oorlogsgebeurtenissen die tussen 1939 en 1945 plaatsvonden.  

Extra info:

Credits

Docent : Rik Blervacq