CC De Adelberg

Inschrijving scholen


Inschrijven

Inschrijven kan vanaf woensdag 23 augustus 2023 en dient uiterlijk dinsdag 5 september 2023 te gebeuren.

Gebruik bij voorkeur het online reservatieformulier.
Klik hier om in te schrijven voor kleuter- en basisonderwijs
Klik hier om in te schrijven voor secundair onderwijs

Inschrijven kan ook per email: reservaties@ccdeadelberg.be. Vermeld voor welke voorstelling(en) je wenst te reserveren, het aantal leerlingen en het voorkeurmoment.

Vanaf dinsdag 5 september kan je niet meer inschrijven via het online reservatieformulier. Wens je toch nog in te schrijven voor een voorstelling? Neem dan contact op met reservaties@ccdeadelberg.be

Belangrijk!

  • Gezelschappen maken voorstellingen voor een bepaalde doelgroep. Respecteer steeds de aangegeven leeftijdsindicatie.
  • Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is bepalend   wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat aangeduid is op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten.
  • Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische redenen steeds een namiddagvoorstelling.
  • Inschrijvingen worden in september per email door ons bevestigd door middel van het definitieve deelnameschema. De reservatie is vanaf dan bindend.


Betalen

Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van de factuur.

Bij aankomst vraagt de verantwoordelijke van het cultuurcentrum het aantal aanwezige leerlingen op. Leerlingen die afwezig zijn wegens ziekte worden niet gefactureerd.

Zijn er grote wijzigingen in de grootte van jouw groep doorheen het schooljaar t.o.v. het moment van inschrijving? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan het cultuurcentrum.
 


Annulatievergoeding          

Groepen die ingeschreven zijn, maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het voorziene toegangsgeld te betalen.

Na het begin van de voorstelling kunnen geen laatkomers meer toegelaten worden.