CC De Adelberg

Cultuur- & Kunstaanmoedigingsprijs

Elk jaar reikt de Cultuurraad afwisselend de Cultuurprijs of de Kunstaanmoedigingsprijs uit. In 2023 is de Cultuurprijs aan de beurt.  
 

Cultuurprijs

Met de Cultuurprijs worden één of meerdere individuen, verenigingen, instellingen of organisaties beloond die zich in de loop der jaren zeer verdienstelijk hebben gemaakt of een noemenswaardige prestatie hebben geleverd op socio-cultureel of artistiek vlak of binnen de sector van amateurkunsten.  

Kunstaanmoedigingsprijs

Het doel van de Kunstaanmoedigingsprijs is om een onbekende, beginnende of semi-professionele kunstenaar, instelling of organisatie aan te moedigen om de volgende stap te zetten in zijn/haar/hun artistieke carrière. 

Nomineer je kandidaat

In 2023 reikt de Cultuurraad de Cultuurprijs uit. 

Elke inwoner van Lommel kan een kandidaat voordragen voor de Cultuurprijs. De kandidatuurstelling gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager. De kandidaturen moeten tussen 15 september en 15 oktober worden ingediend.
 
In december kiest de Cultuurraad de uiteindelijke winnaar.  
 
Raadpleeg hier het volledige Reglement Cultuur- en Kunstaanmoedigingsprijs.