CC De Adelberg

Week van de Poëzie

In het kader van de Vlaamse en Nederlandse Week van de Poëzie organiseren we enkele mooie voorstellingen waarin muziek, poëzie en literatuur elkaar ontmoeten.

We sluiten af de week af met de Gedichtendag, in samenwerking met Bibliotheek Lommel.