CC De Adelberg

Cultuurraad

Voor de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid, richt het stadsbestuur twee deelraden en één overkoepelende raad op. Cultuurraad Lommel is de koepelnaam voor het verenigingsplatform en Forum Cultuur.