CC De Adelberg

Cultuurraad

Voor de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid, richt het stadsbestuur twee deelraden en één overkoepelende raad op. Cultuurraad Lommel is de koepelnaam voor het verenigingsplatform en Forum Cultuur.  

 

Cultuurraad

De Cultuurraad is de koepelnaam voor deze twee sectorgerichte platformwerkingen: Verenigingsplatform en Forum Cultuur. De Cultuurraad waakt over het samenspel tussen de platforms en de inspraak en advisering in het lokaal cultuurbeleid. Daarnaast streeft de raad vernieuwing, verdieping en verbreding binnen het culturele werkveld na. 

 Lucien D'joos 
Voorzitter Cultuurraad 

Burgemeesterstraat 91
3920 Lommel
011 542 874
lucien.djoos@skynet.be

Stef Pennemans
Secretaris Cultuurraad 

Vijverstraat 44
3920 Lommel
011 399 699
stef.pennemans@lommel.be

Lisette Stalmans
Lid Cultuurraad 

011 541 707
Lisette.stalmans-triki@telenet.be

Bert Maes
Lid Cultuurraad

0486 49 22 17
Bert.maes80@gmail.com

Piet Kuppens
Lid Cultuurraad 

0477 48 90 28
Piet@tplbelgium.be

Katy Hurkmans
Lid Cultuurraad

0476 58 81 37
Nuitblanche_9@hotmail.com 

Maarten Dirikx
Lid Cultuurraad 

08 84 76 02 06
Maarten.dirikx@hotmail.com

Robert Boons
Lid Cultuurraad

04 86 06 41 05
Robert.boons1@telenet.be

Henri Timmermans
Lid Cultuurraad 

011 54 06 77
Wijkhuishanekap@gmail.com

Gusta Hendrickx
Lid Cultuurraad

011 54 17 43
Jansen.rudi@telenet.be

Leo Vankrieken
Lid Cultuurraad

0474 98 82 80
Leo.vankrieken@icloud.com