CC De Adelberg

Aanvraag subsidie

Basissubsidie

Erkende subsidieerbare culturele verenigingen komen in aanmerking voor een basissubsidie. Dit is een forfaitair subsidiebedrag van 250 euro.  
 
Alle verenigingen moeten hiervoor ten laatste 31.01.2024 een aanvraagformulier indienen. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld. 
 
Lees hier alles over de basissubsidie. 
 
Dien hier je aanvraag voor een basissubsidie in. 

Werkingssubsidie

Erkende subsidieerbare culturele verenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie. Dit is een subsidie op basis van een puntensysteem

Alle verenigingen moeten hiervoor ten laatste 31.01.2024 een aanvraagformulier indienen. Laattijdig ontvangen dossiers worden niet behandeld. 

Lees hier alles over de werkingssubsidie. 

Dien hier je aanvraag voor een werkingssubsidie in. 

Stimulanssubsidie

Erkende subsidieerbare culturele verenigingen komen in aanmerking voor een stimulanssubsidie. Dit is een subsidie voor nieuwe, vernieuwende, experimentele initiatieven die bijdragen tot de realisatie van de door het stadsbestuur geformuleerde beleidsprioriteiten.   

Jaarlijks zijn er 2 indienrondes, het initiatief kent ten vroegste 3 maanden na aanvraagdatum zijn aanvang: 
1 maart (bv. voor initiatieven vanaf 01.06.2023) 
1 oktober (bv. voor initiatieven vanaf 01.01.2024) 

Lees hier alles over de stimulanssubsidie. 
 
Dien hier je aanvraag voor een stimulanssubsidie in.

Tussenkomst uitrusting sectoren

Voor 4 sectoren binnen de erkende subsidieerbare culturele verenigingen wordt een tussenkomst voorzien in functie van de uitrusting. Lees hier of jouw vereniging in aanmerking komt en waaraan de aanvraag moet voldoen.

De aanvraag gebeurt ten laatste op 1 september van elk kalenderjaar.

Alle aankopen of herstellingen (instrumenten) dienen vóór de uiterste indiendatum en in hetzelfde kalenderjaar te gebeuren. Laattijdig ingediende aanvragen of aankopen uit een ander kalenderjaar worden niet behandeld. 
 
Dien hier je aanvraag voor een tussenkomst uitrusting sectoren in.

Investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

De investeringssubsidie heeft tot doel erkende subsidieerbare culturele verenigingen te ondersteunen om in Lommel een gebouw of lokaal aan te kopen, te verbouwen, in te richten en/of uit te rusten.

De aanvraag gebeurt ten laatste op 1 september van elk kalenderjaar en altijd voor aanvang van de werken of de aankoop.  
 
Lees hier alles over de investeringssubsidie. 

Dien hier je aanvraag voor een investeringssubsidie in.