CC De Adelberg

Voorbereiding

Podiumvoorstellingen vereisen aandacht en interesse. Een bezoek aan het theater is pas geslaagd wanneer er tweerichtingsverkeer is en het publiek zich openstelt.       

  • Zorg ervoor dat de kinderen/jongeren vooraf weten waar ze naartoe komen. Is het een theatervoorstelling, een dansvoorstelling, een muziekopvoering, een film…?

  • Zorg ervoor dat de kinderen /jongeren minstens de korte inhoud/ insteek van de voorstelling kennen.Van de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vind je een inleiding, maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven worden uiterlijk twee weken vooraf per e-mail verzonden. Informeer gerust als jullie de lesmappen vroeger willen ontvangen. Als de lesmap al beschikbaar is, bezorgen wij ze met plezier. Naverwerking kan meestal ook via tips uit de lesbrief.

  • Voor het basisonderwijs biedt CC De Adelberg vanaf dit seizoen ook het digitale platform Voor De Show aan. Tijdens een virtuele wandeling door het cultuurcentrum voeren de leerlingen opdrachten uit rond podiumkunsten, theatercodes en de specifieke voorstelling die ze gaan bekijken. Het spel is aangepast aan de voorstelling en de leeftijd van de kinderen en is modulair in soorten opdrachten. De leerkracht kan op voorhand de opdrachten bekijken of downloaden, of het spel samen met de kinderen ontdekken. Een digitale plug & play lesmap!  

  • Om leerlingen van het secundair onderwijs voor te bereiden op het theaterbezoek maakte Het Paleis een animatiefilmpje waarin de theatercodes op een toffe en duidelijke manier worden uitgelegd!