CC De Adelberg

Erkende Lommelse socio-culturele verenigingen

Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van het Reglement Cultuur kunnen erkend worden als subsidieerbare culturele vereniging en kunnen bijgevolg subsidies ontvangen binnen dit stedelijk reglement.  
Aan welke voorwaarden moet mijn vereniging voldoen?  

 • De vereniging is een particulier initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerk.
 • Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens 3 leden van minmum 18 jaar, waarvan de meerderheid in Lommel woont.
 • De administratieve zetel van de vereniging is gevestigd in Lommel.  
 • De meerderheid van de activiteiten van de vereniging vindt plaats op het grondgebied van Lommel. Onder meerderheid wordt verstaan: de helft +1.  
 • De vereniging ontvangt geen basis- of werkingssubsidie via een ander stedelijk subsidiereglement.  
 • Iedereen, ongeacht leeftijd, mag lid worden van de vereniging.
 • De vereniging komt minstens 4 keer per jaar samen.  

De erkenning kan op eender welk moment worden aangevraagd en loopt maximaal voor een periode van 6 jaar, gelijk met de beleidsperiode.

Wat zijn de voordelen als erkende Lommelse vereniging?  
 

 • Verlaagde verhuurtarieven voor stedelijke infrastructuur.  
 • Basis- of werkingssubsidie.
 • Je vereniging wordt lid van het verenigingsplatform.
 • De mogelijkheid tot ondersteuning via verschillende subsidies.  
 • Inspraak in het lokaal cultuurbeleid.
 • Je blijft op de hoogte van het verenigingsleven via de maandelijkse nieuwsbrief.

Dien hier je aanvraag tot erkenning in.