Corona Info

De coronabarometer

Op het overlegcomité van 21 januari 2022 werd het principe van de barometer goedgekeurd. Voortaan zijn er 3 fasen: geel (onder controle), oranje (toenemende druk) en rood (risico op overbelasting).

Vanaf vrijdag 28 januari 2022 treedt de coronabarometer in werking, we starten in code rood.

Vanaf 28.01.2022 gelden dus de strengste maatregelen voor de betrokken sectoren, zijnde horeca, vrijetijdsactiviteiten en evenementen. Maar er is ook goed nieuws want die strengste maatregelen zijn op een aantal vlakken soepeler dan die van de afgelopen weken.

Op vlak van vrije tijd zijn georganiseerde activiteiten in groep, zoals het verenigingsleven, jeugdactiviteiten en niet-professionele repetities, toegelaten.

Georganiseerde activiteiten worden beschreven als een vrijetijds-activiteit in groep, waarvan toegang of deelname wordt beperkt tot ofwel de leden, ofwel door middel van inschrijving, waarbij ook de deelnemers deze activiteit niet uitoefenen in uitsluitend professioneel verband. Voor deze activiteiten is de barometer vrijetijdsactiviteiten bedoeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-dynamisch en dynamische activiteit.

  • * Activiteiten binnen en buiten zijn toegestaan.
  • * Capaciteit: binnen maximaal 80 personen / buiten maximaal 200 personen
  • * Het gebruik van het covid-safe-ticket is mogelijk vanaf 50 personen
  • * Het mondmasker is verplicht voor activiteiten die binnen plaatsvinden, behalve wanneer men neerzit en zich op een veilige afstand bevindt of de aard van de activiteit dit niet toelaat.


Wanneer er activiteiten plaatsvinden met publiek dan moet worden gekeken naar de barometer evenementen.

Wanneer er professionele horeca wordt aangeboden dan moet gekeken worden naar 
de barometer van horeca.


Nuttige links

Officiële bronnen, meer uitgebreide informatie en expertise en ondersteuning kan je ook vinden via volgende kanalen.

Officiële corona-informatie

www.info-coronavirus.be: de officiële website over het coronavirus en de coronamaatregelen, van de FOD Volksgezondheid.

Protocollen en sectorgidsen

Basisprotocol cultuur van de Vlaamse Overheid.

Sectorgids cultuur: gids voor de professionele kunstensector (repetities, voorstellingen, omkadering).

ikorganiseer.be: draaiboek voor het coronaproof organiseren van (muziek)evenementen voor en door jongeren

Corona-ouderencharter, een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Coronagids ‘veilig terug aan de slag’ in de socio-culturele sector.

Jeugdwerkregels voor zomerkampen voor kinderen en jongeren.

Zakelijke ondersteuning

Cutuurloket biedt zakelijke ondersteuning aan de cultuursector. Ook kunstenaars, docenten, ondernemers en verenigingen kunnen bij Cultuurloket terecht.

 

MEER INFO

De coronabarometer

Op het overlegcomité van 21 januari 2022 werd het principe van de barometer goedgekeurd. Voortaan zijn er 3 fasen: geel (onder controle), oranje (toenemende druk) en rood (risico op overbelasting).

Vanaf vrijdag 28 januari 2022 treedt de coronabarometer in werking, we starten in code rood.

Vanaf 28.01.2022 gelden dus de strengste maatregelen voor de betrokken sectoren, zijnde horeca, vrijetijdsactiviteiten en evenementen. Maar er is ook goed nieuws want die strengste maatregelen zijn op een aantal vlakken soepeler dan die van de afgelopen weken.

Op vlak van vrije tijd zijn georganiseerde activiteiten in groep, zoals het verenigingsleven, jeugdactiviteiten en niet-professionele repetities, toegelaten.

Georganiseerde activiteiten worden beschreven als een vrijetijds-activiteit in groep, waarvan toegang of deelname wordt beperkt tot ofwel de leden, ofwel door middel van inschrijving, waarbij ook de deelnemers deze activiteit niet uitoefenen in uitsluitend professioneel verband. Voor deze activiteiten is de barometer vrijetijdsactiviteiten bedoeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-dynamisch en dynamische activiteit.

  • * Activiteiten binnen en buiten zijn toegestaan.
  • * Capaciteit: binnen maximaal 80 personen / buiten maximaal 200 personen
  • * Het gebruik van het covid-safe-ticket is mogelijk vanaf 50 personen
  • * Het mondmasker is verplicht voor activiteiten die binnen plaatsvinden, behalve wanneer men neerzit en zich op een veilige afstand bevindt of de aard van de activiteit dit niet toelaat.


Wanneer er activiteiten plaatsvinden met publiek dan moet worden gekeken naar de barometer evenementen.

Wanneer er professionele horeca wordt aangeboden dan moet gekeken worden naar 
de barometer van horeca.


Nuttige links

Officiële bronnen, meer uitgebreide informatie en expertise en ondersteuning kan je ook vinden via volgende kanalen.

Officiële corona-informatie

www.info-coronavirus.be: de officiële website over het coronavirus en de coronamaatregelen, van de FOD Volksgezondheid.

Protocollen en sectorgidsen

Basisprotocol cultuur van de Vlaamse Overheid.

Sectorgids cultuur: gids voor de professionele kunstensector (repetities, voorstellingen, omkadering).

ikorganiseer.be: draaiboek voor het coronaproof organiseren van (muziek)evenementen voor en door jongeren

Corona-ouderencharter, een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Coronagids ‘veilig terug aan de slag’ in de socio-culturele sector.

Jeugdwerkregels voor zomerkampen voor kinderen en jongeren.

Zakelijke ondersteuning

Cutuurloket biedt zakelijke ondersteuning aan de cultuursector. Ook kunstenaars, docenten, ondernemers en verenigingen kunnen bij Cultuurloket terecht.