Reglement Cultuur

Met het nieuwe “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid”, kortweg Reglement Cultuur,  krijgen Lommelse culturele verenigingen een prominente plaats in het lokaal cultuurbeleid via een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid. Het nieuwe reglement gaat van kracht op 01.01.2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de socio-culturele organisaties in het subsidiereglement vrije tijd.

Het volledige Reglement Cultuur kan u hier terugvinden.
Een samenvatting in PowerPoint kan u hier terugvinden.


Aanvraagformulieren

- Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

- Aanvraag basissubsidie

- Aanvraag werkingssubsidie

- Aanvraag subsidie muziekonderricht

- Aanvraag stimulanssubsidie

- Aanvraag tussenkomst uitrusting sectoren

- Aanvraag investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

 

 

MEER INFO

Met het nieuwe “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid”, kortweg Reglement Cultuur,  krijgen Lommelse culturele verenigingen een prominente plaats in het lokaal cultuurbeleid via een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid. Het nieuwe reglement gaat van kracht op 01.01.2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de socio-culturele organisaties in het subsidiereglement vrije tijd.

Het volledige Reglement Cultuur kan u hier terugvinden.
Een samenvatting in PowerPoint kan u hier terugvinden.


Aanvraagformulieren

- Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

- Aanvraag basissubsidie

- Aanvraag werkingssubsidie

- Aanvraag subsidie muziekonderricht

- Aanvraag stimulanssubsidie

- Aanvraag tussenkomst uitrusting sectoren

- Aanvraag investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur