Visie CC De Adelberg is al meer dan vijfen

Identiteit & visie

Visie

CC De Adelberg is al meer dan vijfentwintig jaar een stedelijk cultuurcentrum en ontmoetingsplaats in het hart van Lommel. Als culturele organisatie is zij een actieve en spreidende actor in de stad, maar ook één van de grootste creatieve spelers in Noord-Limburg.  

Het cultuurcentrum wil een ‘Huis voor Iedereen’ zijn en als knooppunt fungeren voor alle mogelijke cultuurbelevingen in de stad en de regio. Ze tracht dialogen tot stand te brengen tussen artiesten, socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en verenigt creativiteit, ondernemerschap én publiek. 


Programmatie 

Het programma is samengesteld uit hedendaagse podiumkunsten binnen alle genres: theater, muziek, klassieke muziek, dans, familietheater, humor & cabaret, circustheater, poëzie en literatuur. 

De Adelberg programmeert het ruimste aanbod vorming van de regio (lezingen, cursussen en uitstappen) met aandacht voor zowel cultuurhistorische, maatschappelijke en actuele thema’s. 

Ateliers voor Overdag biedt dan weer een boeiende ontmoetingsplek voor volwassenen die zich verder willen ontplooien. Je kan er o.a. terecht voor taal- en computercursussen, yoga, Photoshop, snit & naad, koken, bloemschikken, juwelen maken, keramiek en veel meer. 

In samenwerking met UGC Cinema’s Lommel biedt De Adelberg een filmprogrammatie aan Adelbergfilm by UGC. De Adelberg staat in voor de programmatie met de profilering en kwaliteit die de reeks kenmerkt: een hedendaags en mondiaal aanbod van artistiek en maatschappelijk relevante films. UGC Cinema’s neemt de volledige administratieve afhandeling op zich. De ticketverkoop verloopt enkel via de verkoopkanalen van UGC. 

Bar Dada is een reeks prikkelende en uitdagende foyerconcerten in samenwerking met Cultuurbar. Elke laatste donderdag van de maand kan je genieten van muziek en een lekker glaasje, mensen ontmoeten en gezellig napraten. 

De Adelberg heeft een ruim aanbod voor scholen. De voorstellingen en films worden geprogrammeerd met aandacht voor de leefwereld van de betreffende leeftijdsgroep. Ze zetten aan tot nadenken en dialoog en kunnen een aanvulling zijn op het lessenpakket van de schoolBovendien laat De Adelberg op deze manier heel wat kinderen voor de eerste keer kennismaken met podiumkunsten in het algemeen. 

In de Galerij presenteert De Adelberg een reeks tentoonstellingen, die steeds starten bij het begin van elk nieuw cultuurseizoen, een artistieke cyclus van beeldende en verbeeldende taal.  

Aanvullend op de eigen programmatie realiseert en ondersteunt het cultuurcentrum eenkwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. Zo worden er projecten gerealiseerd die gemeenschapsvorming verenigen met de professionele kunsten en talentontwikkeling stimuleren (Reveil, Lokale Helden,  ) 

 

Werking 

De Adelberg werkt met een vast team van stafmedewerkers, theatertechnici, een administratief team en een onderhoudsteam. Dit wordt aangevuld met vrijwilligers en stagiairs. Gedrevenheid, passie, creativiteit en flexibiliteit zijn eigen aan dit team. 

De Adelberg heeft een uitgebreide receptieve werking. Zij stelt haar gebouwen ter beschikking van socio-culturele verenigingen, non-profit organisaties en commerciële werkingen, zowel binnen als buiten Lommel. Het huurreglement kan je hier nalezen.
 

Publiekswerking: sfeer en beleving 

Kunst, cultuur en mensen samenbrengen zijn de passie van CC De Adelberg. Met een eigentijdse en sfeervolle foyer is De Adelberg een verbindende en warme ontmoetingsplek in Lommel, waar het aangenaam vertoeven is. CC De Adelberg is een open huis waar beleving en persoonlijk contact belangrijk zijn. Binnen die visie wordt ook de publiekswerking uitgebouwd.  

Er worden onder andere achtergrondinformatie, programmablaadjes en een filmdossier aangereikt. Extra activiteiten na een familievoorstelling geven kinderen de mogelijkheid om zelf (creatief) aan de slag te gaan. Fotoverslagjes op sociale media laten aanwezigen nagenieten van hun bezoek. 


Locaties 

Cultuurcentrum De Adelberg (Adelbergpark 1) beschikt over een ruime en sfeervolle foyer met open balie en lockers, een polyvalente ruimte, Kleine zaaleen open Galerij en gezellige Cultuurbar 

Het Raadhuis (Markt z/n)met concertzaal Charlotte J. van der Seijsis gelegen op het Lommelse Marktplein. De Adelberg organiseert er wekelijks cursussen en elke maand een kamermuziekconcert onder de noemer Klassiek in Noord-Limburg. 

Het is mogelijk voor externen om de infrastructuur te huren. Raadpleeg hier het huurreglement. 

Ateliers voor Overdag (Jan Davidlaan 9) is gevestigd in de gebouwen van de Kunstacademie Noord-Limburg.  

 
Lees meer 

 

Toegankelijkheid 

 Alle gebouwen zijn toegankelijk voor mindervaliden De schouwburg is voorzien van een ringsysteem voor slechthorende. De Kleine zaal beschikt over draagbaar audiosysteem. 
 
Eén begeleider, in bezit van een begeleiderspas of European Disability Card kan de voorstellingen gratis bijwonen. 

Personen met een verminderd inkomen kunnen tickets met hogere korting kopen via Rap op Stap (lommel@rapopstap.be). 

 
Lees meer 

Visie

CC De Adelberg is al meer dan vijfentwintig jaar een stedelijk cultuurcentrum en ontmoetingsplaats in het hart van Lommel. Als culturele organisatie is zij een actieve en spreidende actor in de stad, maar ook één van de grootste creatieve spelers in Noord-Limburg.  

Het cultuurcentrum wil een ‘Huis voor Iedereen’ zijn en als knooppunt fungeren voor alle mogelijke cultuurbelevingen in de stad en de regio. Ze tracht dialogen tot stand te brengen tussen artiesten, socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en verenigt creativiteit, ondernemerschap én publiek. 


Programmatie 

Het programma is samengesteld uit hedendaagse podiumkunsten binnen alle genres: theater, muziek, klassieke muziek, dans, familietheater, humor & cabaret, circustheater, poëzie en literatuur. 

De Adelberg programmeert het ruimste aanbod vorming van de regio (lezingen, cursussen en uitstappen) met aandacht voor zowel cultuurhistorische, maatschappelijke en actuele thema’s. 

Ateliers voor Overdag biedt dan weer een boeiende ontmoetingsplek voor volwassenen die zich verder willen ontplooien. Je kan er o.a. terecht voor taal- en computercursussen, yoga, Photoshop, snit & naad, koken, bloemschikken, juwelen maken, keramiek en veel meer. 

In samenwerking met UGC Cinema’s Lommel biedt De Adelberg een filmprogrammatie aan Adelbergfilm by UGC. De Adelberg staat in voor de programmatie met de profilering en kwaliteit die de reeks kenmerkt: een hedendaags en mondiaal aanbod van artistiek en maatschappelijk relevante films. UGC Cinema’s neemt de volledige administratieve afhandeling op zich. De ticketverkoop verloopt enkel via de verkoopkanalen van UGC. 

Bar Dada is een reeks prikkelende en uitdagende foyerconcerten in samenwerking met Cultuurbar. Elke laatste donderdag van de maand kan je genieten van muziek en een lekker glaasje, mensen ontmoeten en gezellig napraten. 

De Adelberg heeft een ruim aanbod voor scholen. De voorstellingen en films worden geprogrammeerd met aandacht voor de leefwereld van de betreffende leeftijdsgroep. Ze zetten aan tot nadenken en dialoog en kunnen een aanvulling zijn op het lessenpakket van de schoolBovendien laat De Adelberg op deze manier heel wat kinderen voor de eerste keer kennismaken met podiumkunsten in het algemeen. 

In de Galerij presenteert De Adelberg een reeks tentoonstellingen, die steeds starten bij het begin van elk nieuw cultuurseizoen, een artistieke cyclus van beeldende en verbeeldende taal.  

Aanvullend op de eigen programmatie realiseert en ondersteunt het cultuurcentrum eenkwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie, talentontwikkeling en het bereiken van kansengroepen. Zo worden er projecten gerealiseerd die gemeenschapsvorming verenigen met de professionele kunsten en talentontwikkeling stimuleren (Reveil, Lokale Helden,  ) 

 

Werking 

De Adelberg werkt met een vast team van stafmedewerkers, theatertechnici, een administratief team en een onderhoudsteam. Dit wordt aangevuld met vrijwilligers en stagiairs. Gedrevenheid, passie, creativiteit en flexibiliteit zijn eigen aan dit team. 

De Adelberg heeft een uitgebreide receptieve werking. Zij stelt haar gebouwen ter beschikking van socio-culturele verenigingen, non-profit organisaties en commerciële werkingen, zowel binnen als buiten Lommel. Het huurreglement kan je hier nalezen.
 

Publiekswerking: sfeer en beleving 

Kunst, cultuur en mensen samenbrengen zijn de passie van CC De Adelberg. Met een eigentijdse en sfeervolle foyer is De Adelberg een verbindende en warme ontmoetingsplek in Lommel, waar het aangenaam vertoeven is. CC De Adelberg is een open huis waar beleving en persoonlijk contact belangrijk zijn. Binnen die visie wordt ook de publiekswerking uitgebouwd.  

Er worden onder andere achtergrondinformatie, programmablaadjes en een filmdossier aangereikt. Extra activiteiten na een familievoorstelling geven kinderen de mogelijkheid om zelf (creatief) aan de slag te gaan. Fotoverslagjes op sociale media laten aanwezigen nagenieten van hun bezoek. 


Locaties 

Cultuurcentrum De Adelberg (Adelbergpark 1) beschikt over een ruime en sfeervolle foyer met open balie en lockers, een polyvalente ruimte, Kleine zaaleen open Galerij en gezellige Cultuurbar 

Het Raadhuis (Markt z/n)met concertzaal Charlotte J. van der Seijsis gelegen op het Lommelse Marktplein. De Adelberg organiseert er wekelijks cursussen en elke maand een kamermuziekconcert onder de noemer Klassiek in Noord-Limburg. 

Het is mogelijk voor externen om de infrastructuur te huren. Raadpleeg hier het huurreglement. 

Ateliers voor Overdag (Jan Davidlaan 9) is gevestigd in de gebouwen van de Kunstacademie Noord-Limburg.  

 
Lees meer 

 

Toegankelijkheid 

 Alle gebouwen zijn toegankelijk voor mindervaliden De schouwburg is voorzien van een ringsysteem voor slechthorende. De Kleine zaal beschikt over draagbaar audiosysteem. 
 
Eén begeleider, in bezit van een begeleiderspas of European Disability Card kan de voorstellingen gratis bijwonen. 

Personen met een verminderd inkomen kunnen tickets met hogere korting kopen via Rap op Stap (lommel@rapopstap.be). 

 
Lees meer