Kant en de Verlichting

Grondvesten van de hedendaagse denkcultuur

Voortbouwend op de vroegmoderne denkers van de 17de eeuw, ontstond in de tweede helft van de 18de eeuw de Verlichting, een wijsgerige stroming die bekendstaat omwille van haar hang naar redelijk denken. Maar zo eenvoudig was het niet want diverse filosofen legden hun eigen accenten, spraken mekaar zelfs tegen en creëerden zo gedachten die sporen nalieten in de politiek, wetenschap, recht, economie en cultuur.  

Kant was ongetwijfeld de meest beroemde verlichtingsfilosoof, niet in het minst omdat hij de naam Aufklärung bedacht, dat hij gebald samenvatte met de uitdrukking “Sapere aude”, of te wel: durf te denken. Want dat had de mens nodig, een portie lef om zich te bedienen van het eigen verstand.  

Onze hedendaagse denkcultuur is gegrondvest op de Verlichting. In deze cursus komen de belangrijkste verlichtingsdenkers aan bod, telkens historisch geschetst, met als spilfiguur Kant wiens wetenschapsfilosofie en ethisch denken uitvoerig zullen worden besproken. 

  • 18/04/2023, 25/04/2023

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 20,00
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Amarant
  • 35 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Stefan Joosten