WOI

Van het westelijk front veel nieuws, het oorlogsjaar 1916

Een totale oorlog

Toen de Eerste Wereldoorlog in de zomer van 1914 losbarstte, dacht iedereen dat de strijd van korte duur zou zijn. Dit bleek achteraf een grote misrekening. Ook in 1915 raasde de oorlog in volle hevigheid verder. Alle middelen werden aangewend om alsnog een overwinning af te dwingen. Nieuwe wapens, zoals strijdgassen, deden hun intrede en tal van landen die tot dan toe vanaf de zijlijn hadden toegekeken, bekenden kleur en vervoegden het strijdtoneel. Elk sprankeltje hoop op vrede was voorgoed vervlogen.

In het oorlogsjaar 1916 bulderden de kanonnen op alle fronten zonder ophouden voort. Vooral het noorden van Frankrijk kreeg het ongemeen hard te verduren. Hier was de Duitse ‘blitzkrieg’ na hevige gevechten in de Marnestreek (1914) een halt toe geroepen. Wat restte was een statische loopgravenoorlog waarbij elk offensief in de kiem werd gesmoord. De legerleiders wilden echter niet weten van deze patstelling en ontplooiden in 1916 twee van de bloedigste en meest zinloze massaslachtingen in de wereldgeschiedenis: de slagen bij Verdun en aan de Somme. Ook op de andere fronten (Oosten, Balkan, Midden-Oosten en de kolonies) overheerste het wapengeweld en zelfs op zee (slag bij Jutland) en in de lucht schuwde men de confrontaties niet. De Eerste Wereldoorlog was uitgemond in een totale oorlog, waardoor een mogelijke vrede of wapenstilstand verder weg leek dan ooit. De oorlogsmachine maalde onverstoord en genadeloos verder. 

Rik Blervacq studeerde moderne geschiedenis en culturele studies. Hij is als leraar geschiedenis en wijsbegeerte verbonden aan WICO Campus St.-Jozef in Lommel. 

Deze cursus over de Eerste Wereldoorlog kadert in een ruimer project dat gespreid wordt over een aantal jaren (2014-2018). Het behandelt vooral de gebeurtenissen tijdens het oorlogsjaar 1916. In de loop van de volgende jaren komt ook het verdere verloop van de oorlog uitgebreid aan bod. 

 

  • 03/05/2016

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 10,50 (-26 en +55) / 9,50 (abo)
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Rik Blervacq