Volkeren van de steppe

Tientallen volkeren en culturen

Hoewel steppe in zowat alle werelddelen voorkomen, gaat deze cursus specifiek over de enorme Euraziatische steppegordel. Dit gebied strekt zich uit over ongeveer 8.000 km lengte, van Hongarije in het westen tot Mantsjoerije in het oosten. Het is het thuisland voor tientallen volkeren en culturen. 

Beginnend met de Scythen in de 8ste eeuw v. Chr. volg je in deze cursus de exploten van de Parthen, de Hunnen, de Avaren, de Yuezhi, de Turken, de Cumanen, de Magyaren, de Mongolen en de Kazakhen om te eindigen met het Khanaat van Dzungar in de 17de eeuw. Je leert alles over hun specifieke historische migraties, hun sterk veralgemeende nomadische levenswijze, de ontwikkeling van hun politieke geschiedenis en hun uiteindelijke opgaan in beter georganiseerde en stedelijke beschavingen. 

  • Prijs: 32,00 / 28,00

    broodmaaltijd inbegrepen
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Amarant
  • 35 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Louis Hulstaert