Exodus

De impact van een Bijbelse migratie

Migraties en deportaties tekenen de geschiedenis van de mensheid. De Bijbelse uittocht van het Israëlische volk uit de slavernij van Egypte naar het Beloofde Land is hiervan een iconisch voorbeeld. 

Intrigerend is de vraag naar de historische kern van het Exodusverhaal. Waren er inderdaad Israëlieten aanwezig in Egypte tijdens de faraonische periode? Is er een wetenschappelijke verklaring voor de Bijbelse plagen? Wanneer vond de Exodus precies plaats? En hoe zit het met de doortocht door de Rode Zee en de militaire verovering van Kanaän door de Israëlieten? De Exodus inspireerde door de eeuwen heen vele westerse kunstenaars. Hun werk bepaalde in grote mate onze beeldvorming van de diverse verhaalelementen. 

Egyptologe Marleen Reynders maakt een duidelijk onderscheid tussen het historische bronnenmateriaal en de theologische betekenis ervan. Zij laat zien dat dit Bijbels bevrijdingsepos is bedoeld om de grootsheid van Jahweh en de unieke alliantie tussen deze god en zijn volk te onderstrepen en dat dit de kern van het Joodse geloof vormt.

  • 03/11/2022, 04/11/2022

    9:30u - 16:30u
  • Prijs: 64,00 / 56,00

    broodmaaltijd inbegrepen
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Davidsfonds Academie
  • 35 plaatsen
  • Begeleiding: Mevr. Marleen Reynders

MEER INFO