Tom Naegels

Nieuw België: een migratiegeschiedenis

De lezing is verplaatst van woensdag 8 maart 2023 naar woensdag 5 april 2023.
Locatie (Kleine zaal) en uur (19u30) blijven ongewijzigd. 
Tickethouders die al een ticket kochten voor deze lezing worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

De dertig gloriejaren na de Tweede Wereldoorlog, die manische periode van wederopbouw en economische boom, zijn bepalend geweest voor het België van vandaag. Het hele land ging op de schop. Nieuwe jobs, gewoontes en ideeën vervingen de oude. Aan het einde van die triomfantelijke decennia waren de Belgen rijker, vrijer en beter opgeleid dan ooit tevoren. Dit was ook de tijd van de gastarbeid.  

Honderdduizenden mensen, afkomstig uit de gordel van landen rond de Middellandse Zee, trokken naar ons land om het nieuwe België mee gestalte te geven. De impact die ze daarmee gehad hebben op economisch, demografisch, cultureel en politiek gebied, is immens.  

Tom Naegels die volksverhuizing in al zijn aspecten. Het start bij de bevrijding in 1944 en eindigt bij de verkiezing in 1978 van de eerste volksvertegenwoordiger van de nieuwe partij het Vlaams Blok. De Europese eenmaking, de Koude Oorlog, de dekolonisaties en de machtsstrijd in het Midden-Oosten vormden de geopolitieke achtergrond waartegen dit relaas zich afspeelde. Het perspectief van de Belgische elite wisselt af met dat van de Italiaanse, Marokkaanse en Turkse.  

Tom Naegels is een Vlaams auteur, journalist en columnist. Zijn bekendste roman Los werd verfilmd door Jan Verheyen. Zijn journalistieke en opiniërende werk verschijnt in De Standaard. Het debat rond migratie is één van zijn kernthema's. Tom is daarnaast docent Creatief Schrijven aan de Universiteit Antwerpen.