De veldslag tussen de seksen

En ze leefden nog lang en… ongelukkig

Wat is het toch dat het samenleven van mannen en vrouwen zo ingewikkeld maakt? Gaan we echt door een battle of the sexes? En zo ja, wat zijn dan de factoren die dit bewerkstelligen?  

Wat zijn de oorzaken die maken dat onze levens zo vaak naast elkaar lopen en dat we zo moeizaam de harmonie vinden waar we als man en als vrouw naar streven. Die oorzaken liggen ten dele verankerd in onze biologie, maar ook in de evolutionaire geschiedenis van onze soort. Daarnaast vormt onze cultuur een bron van misverstanden, maar ook van mogelijke oplossingen, vooral in de filosofie en in de kunst. Deze cursus is geen zelfhulpgroep, maar een confrontatie met de diepere lagen die ons gedrag als mens bepalen. Nodig daarvoor is enerzijds de confrontatie met wat de wetenschap ons over de liefde kan vertellen, anderzijds kennisname van de culturele werken waarin deze evolutionaire processen hun neerslag hebben gekregen. 

  • 03/05/2022, 10/05/2022, 17/05/2022, 24/05/2022

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 48,00 / 34,00
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Willie van Peer