Kan taal doordringen tot de zin van het leven? De Oostenrijks-Britse filosoof Wittgenstein trok resoluut van leer tegen de verwetenschappelijking van alle..." /> Kan taal doordringen tot de zin van het leven? De Oostenrijks-Britse filosoof Wittgenstein trok resoluut van leer tegen de verwetenschappelijking van alle..."/>

Het Wenen van Wittgenstein

Culturele schets

Kan taal doordringen tot de zin van het leven? De Oostenrijks-Britse filosoof Wittgenstein trok resoluut van leer tegen de verwetenschappelijking van alle levensdomeinen en schreef de blauwdruk van zijn beroemde boek Tractatus Logico-Philosophicus in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. In die mensonterende omstandigheden reflecteerde hij of descriptieve taal een antwoord kan bieden op ethische vraagstukken en trok hij een grens tussen het zegbare en onzegbare zoals de ethiek, het mystieke en de zin van het bestaan. Hij vatte dit vervolgens samen in de beroemde slotzin van zijn meesterwerk: “Wovon man nicht sprechen kanndarüber muss man schweigen”.  

Deze cursus gaat over het Wenen van vóór de Groote Oorlog. Je maakt kennis met een wereldstad die dienstdeed als proefstation van de wereldondergang. Want de heimat van Wittgenstein zat op zijn tandvlees, bestond vooral in naam, te veel geregeerd met eigendunk en was te reactionair. De culturele schets van deze metropool zal je doen inzien dat Wittgensteins taalfilosofie in de eerste plaats een ethische daad was. 

  • 25/11/2021, 02/12/2021

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • In samenwerking met Amarant vzw, dé specialist in kunsteducatie!
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Stefan Joosten