Scheiding der Machten

Locke, Spinoza en Montesquieu

In ons collectieve geheugen staat de rechtsfilosoof Montesquieu geboekstaafd als bedenker van de trias politica, beter bekend onder het begrip ‘Scheiding der Machten’. Dit principe, verspreid vanaf 1749 via zijn boek De l’Esprit des Lois, is het fundament van onze moderne democratie en moet vermijden dat burgers ten prooi vallen aan de willekeur van de uitvoerende macht.

Deze cursus heeft tot doel aan te tonen dat Montesquieu echter niet de auteur is van dit principe, hij schreef immers de bestaande staatsstructuur van Engeland over, sterker nog, de filosofen Locke en Spinoza werkten dit idee 70 jaar eerder al uit. Stefan Joosten schetst uitvoerig de historische canvas waarin hun ideeën vorm kregen: de overgang van mercantilisme naar handelskapitalisme en de Glorious Revolution in Engeland, en de confederale staatstructuur in de Zeven Provinciën.

Om antwoord te bieden op de politieke en economische uitdagingen in de tweede helft van de 17de eeuw, formuleerden Locke en Spinoza politieke theorieën die uiteindelijk leidden naar het concept ‘Scheiding der Machten’.

In deze cursus kom je te weten wie de échte architect is van het begrip ‘Scheiding der Machten’.

  • 26/11/2019, 10/12/2019

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 19,00 / 18,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Amarant
  • 35 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Stefan Joosten