Schoolvoorstellingen

Op deze pagina vind je praktische info over ons aanbod voor scholen.

Bekijk de SCHOOLVOORSTELLINGEN 2016-2017

Heb je reeds een keuze gemaakt? Ga dan rechtstreeks naar het onlineformulier om te RESERVEREN.
 

Toegangsprijzen
Kleuter- en Basisonderwijs: 4 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 4,50 euro per leerling.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dit seizoen heel gemakkelijk online. De inschrijving dient uiterlijk vrijdag 9 september 2016 ingeleverd te worden. Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is bepalend wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat je aanduidt op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten. Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische redenen steeds een namiddagvoorstelling!

Inschrijvingen worden half september schriftelijk bevestigd door middel van het definitieve deelnameschema en is vanaf dan bindend.

Bij vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met Wim Hoekx:
wim.hoekx@ccdeadelberg.be of T 011 55 35 11.

Keuze
Kan je moeilijk een keuze maken? Wij geven je graag meer tekst en uitleg, telefonisch maar indien gewenst ook in jouw school. De meeste voorstellingen zijn vooraf geprospecteerd en met zorg geselecteerd.

Lesbrieven
Over de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vind je een inleiding maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven zijn te downloaden via onze website en worden uiterlijk twee weken vooraf per e-mail gezonden. 

De voorstelling
Gelieve ongeveer een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, zodat het plaatsnemen ordentelijk en rustig kan gebeuren. Jassen dienen verplicht ondergebracht te worden in de afsluitbare vestiaire.  Snoep, drank, Ipad, mp3, gsm’s, boekentassen,... zijn niet toegelaten in de theaterzaal. Tijdens de voorstelling blijven de leerlingen onder toezicht van de begeleidende leerkracht.

Betalingen
Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van onze factuur. Afwezige leerlingen, die ingeschreven waren voor deelname aan de geplande voorstelling, kunnen enkel op de factuur in mindering gebracht worden mits melding aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. Scholen die te laat of niet komen opdagen, dienen toch de inschrijvingsgelden te betalen.

Annulatievergoeding
Groepen die ingeschreven zijn maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het voorziene toegangsgeld te betalen. Na het begin van de voorstelling kunnen geen laatkomers meer toegelaten worden.

Reglement betoelaging busvervoer van en naar de schoolvoorstellingen CC De Adelberg
Enkel van toepassing voor Lommelse scholen!

Artikel 1: De betoelaging heeft tot doel om die scholen die voor het bijwonen van schoolvoorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel genoodzaakt zijn om busvervoer in te leggen, omwille van de afstand tussen de school en de locatie waar de schoolvoorstelling plaatsvindt, een financiële tegemoetkoming te waarborgen zodat alle Lommelse scholen op een democratische wijze kunnen participeren aan de schoolvoorstellingen.

Artikel 2: De betoelaging geldt enkel voor Lommelse scholen die hun leerlingen per bus vervoeren naar de door De Adelberg georganiseerde schoolvoorstellingen in één van de locaties van het cultuurcentrum of eventueel extra-muros georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Per kalenderjaar is 5.000 euro voorzien.

Artikel 4: De berekening van de betoelaging gebeurt op basis van een officieel document (factuur, rekening) van een officiële autobusonderneming waaruit duidelijk blijkt dat de gemaakte onkosten betrekking hebben op een bezoek aan een schoolvoorstelling. Deze gegevens zullen vergeleken worden met de definitieve inschrijvingslijst van schoolbezoeken aan de voorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg.

Artikel 5: Per voorstelling, per school en per bus wordt een forfaitaire betoelaging van 100 euro voor busvervoer voorzien. Scholen die met eigen busvervoer naar de voorstellingen komen, krijgen een betoelaging van 1 euro per leerling met een maximum van 50 euro per bus. Er worden per semester afrekeningen gemaakt. Jaarlijks kan het totaal uit te keren bedrag niet hoger zijn dan 5.000 euro.

Indien het bedrag van de aanvragen hoger is dan 5.000 euro zal de laatste uitbetaling procentueel verminderd worden over alle scholen.

Artikel 6: Scholen die over eigen busvervoer beschikken kunnen eveneens gebruik maken van deze betoelaging, indien zij bij het begin van het schooljaar een copy van het inschrijvingsbewijs aan het cultuurcentrum overmaken. Hieruit moet duidelijk blijken dat zij eigenaar zijn van een bus welke geschikt is voor leerlingenvervoer.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, dient de begeleidende leerkracht per voorstelling en bij aankomst in het cultuurcentrum mee te delen dat zij met eigen schoolbus naar de voorstelling zijn gekomen, zodat het personeel van het cultuurcentrum dit kan verifiëren.

Op deze pagina vind je praktische info over ons aanbod voor scholen.

Bekijk de SCHOOLVOORSTELLINGEN 2016-2017

Heb je reeds een keuze gemaakt? Ga dan rechtstreeks naar het onlineformulier om te RESERVEREN.
 

Toegangsprijzen
Kleuter- en Basisonderwijs: 4 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 4,50 euro per leerling.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf dit seizoen heel gemakkelijk online. De inschrijving dient uiterlijk vrijdag 9 september 2016 ingeleverd te worden. Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is bepalend wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat je aanduidt op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten. Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische redenen steeds een namiddagvoorstelling!

Inschrijvingen worden half september schriftelijk bevestigd door middel van het definitieve deelnameschema en is vanaf dan bindend.

Bij vragen over jouw inschrijving kan je contact opnemen met Wim Hoekx:
wim.hoekx@ccdeadelberg.be of T 011 55 35 11.

Keuze
Kan je moeilijk een keuze maken? Wij geven je graag meer tekst en uitleg, telefonisch maar indien gewenst ook in jouw school. De meeste voorstellingen zijn vooraf geprospecteerd en met zorg geselecteerd.

Lesbrieven
Over de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vind je een inleiding maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven zijn te downloaden via onze website en worden uiterlijk twee weken vooraf per e-mail gezonden. 

De voorstelling
Gelieve ongeveer een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, zodat het plaatsnemen ordentelijk en rustig kan gebeuren. Jassen dienen verplicht ondergebracht te worden in de afsluitbare vestiaire.  Snoep, drank, Ipad, mp3, gsm’s, boekentassen,... zijn niet toegelaten in de theaterzaal. Tijdens de voorstelling blijven de leerlingen onder toezicht van de begeleidende leerkracht.

Betalingen
Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van onze factuur. Afwezige leerlingen, die ingeschreven waren voor deelname aan de geplande voorstelling, kunnen enkel op de factuur in mindering gebracht worden mits melding aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. Scholen die te laat of niet komen opdagen, dienen toch de inschrijvingsgelden te betalen.

Annulatievergoeding
Groepen die ingeschreven zijn maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het voorziene toegangsgeld te betalen. Na het begin van de voorstelling kunnen geen laatkomers meer toegelaten worden.

Reglement betoelaging busvervoer van en naar de schoolvoorstellingen CC De Adelberg
Enkel van toepassing voor Lommelse scholen!

Artikel 1: De betoelaging heeft tot doel om die scholen die voor het bijwonen van schoolvoorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel genoodzaakt zijn om busvervoer in te leggen, omwille van de afstand tussen de school en de locatie waar de schoolvoorstelling plaatsvindt, een financiële tegemoetkoming te waarborgen zodat alle Lommelse scholen op een democratische wijze kunnen participeren aan de schoolvoorstellingen.

Artikel 2: De betoelaging geldt enkel voor Lommelse scholen die hun leerlingen per bus vervoeren naar de door De Adelberg georganiseerde schoolvoorstellingen in één van de locaties van het cultuurcentrum of eventueel extra-muros georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Per kalenderjaar is 5.000 euro voorzien.

Artikel 4: De berekening van de betoelaging gebeurt op basis van een officieel document (factuur, rekening) van een officiële autobusonderneming waaruit duidelijk blijkt dat de gemaakte onkosten betrekking hebben op een bezoek aan een schoolvoorstelling. Deze gegevens zullen vergeleken worden met de definitieve inschrijvingslijst van schoolbezoeken aan de voorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg.

Artikel 5: Per voorstelling, per school en per bus wordt een forfaitaire betoelaging van 100 euro voor busvervoer voorzien. Scholen die met eigen busvervoer naar de voorstellingen komen, krijgen een betoelaging van 1 euro per leerling met een maximum van 50 euro per bus. Er worden per semester afrekeningen gemaakt. Jaarlijks kan het totaal uit te keren bedrag niet hoger zijn dan 5.000 euro.

Indien het bedrag van de aanvragen hoger is dan 5.000 euro zal de laatste uitbetaling procentueel verminderd worden over alle scholen.

Artikel 6: Scholen die over eigen busvervoer beschikken kunnen eveneens gebruik maken van deze betoelaging, indien zij bij het begin van het schooljaar een copy van het inschrijvingsbewijs aan het cultuurcentrum overmaken. Hieruit moet duidelijk blijken dat zij eigenaar zijn van een bus welke geschikt is voor leerlingenvervoer.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, dient de begeleidende leerkracht per voorstelling en bij aankomst in het cultuurcentrum mee te delen dat zij met eigen schoolbus naar de voorstelling zijn gekomen, zodat het personeel van het cultuurcentrum dit kan verifiëren.