Schoolvoorstellingen

Jonas Baeckeland

Bekijk het aanbod SCHOOLVOORSTELLINGEN 17-18.
G
a naar het online INSCHRIJVINGSFORMULIER.


Praktische info en tips.

Een adembenemende ontdekkingstocht

Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je leven wordt.

Kunst voedt de menselijke ziel en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom wil Cultuurcentrum De Adelberg kinderen en ook jongeren d.m.v. podiumkunsten raken, verrijken en verwonderen, om hen zo een venster op de wereld te bieden.

Kunst maken voor kinderen en jongeren is echter geen kinderspel. Het is een métier, waarbij zowel de jeugd als de kunst serieus genomen worden. Cultuurcentrum De Adelberg kiest daarom voor een professionele benadering van de schoolvoorstellingen waardoor kleuter-, kinder- én jeugdpodiumkunsten een volwaardige plaats krijgen in het kunstenlandschap.

We proberen het programma gestalte te geven met kennis, expertise en overtuiging zodat zoveel mogelijk kinderen van jongs af aan met kwalitatief en grensverleggend theater in contact komen én daar het plezier, de impact en de geneugten van ervaren.

We wensen de scholen een adembenemend theaterseizoen toe!ENKELE TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE SCHOOLVOORSTELLING

- We hebben met zorg, passie en deskundigheid een selectie voor elke leeftijdsgroep gemaakt.
- De gezelschappen spelen met overgave, zetten hun beste beentje voor en proberen het onderste uit
  de kan te halen inzake artistieke benadering en invulling.
- De kinderen/jongeren weten vooraf waar ze naar toe komen. Is het een theatervoorstelling, een
  dansvoorstelling, een muziekopvoering, een film,…?
- De kinderen /jongeren kennen op zijn minst de korte inhoud/insteek van de voorstelling. Indien    
  noodzakelijk werken zij vooraf met de lesbrief. Naverwerking kan meestal via tips uit de lesbrief.
- Begeleidende leerkrachten zijn betrokken bij de voorstelling en motiveren hun leerlingen om een  
  positieve instelling aan te nemen.
- Podiumvoorstellingen vereisen aandacht en interesse. Niets komt vanzelf! Een voorstelling lukt
  pas als er tweerichtingsverkeer is. GSM’s, foto’s, ipods, een discours met je buur… horen uiteraard
  niet thuis in een theater.
- Reageren achteraf kan via de website van de gezelschappen of rechtstreeks naar het  
  Cultuurcentrum. We horen graag reacties.
- Maak er samen met ons een adembenemend seizoen van.


TOEGANGSPRIJZEN

Kleuter- en Basisonderwijs: 4 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 4,50 euro per leerling.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf 23 augustus 2017 via het online reservatieformulier, per post (Adelbergpark 1, 3920 Lommel) of per e-mail (wim.hoekx@ccdeadelberg.be).

Inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 08 september 2017 ingeleverd te worden. Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is bepalend wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat u aanduidt op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten. Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische redenen steeds een namiddagvoorstelling!

Inschrijvingen worden tegen half september schriftelijk bevestigd door middel van het definitieve deelnameschema’s en is vanaf dan bindend.

KEUZE

Moeilijkheden met uw keuzes? Wij zijn graag bereid om u tekst en uitleg te geven, telefonisch of indien gewenst op school. De meeste voorstellingen zijn vooraf geprospecteerd en met zorg geselecteerd.

LESBRIEVEN

Over de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vindt u een inleiding maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven zijn te downloaden via onze website: www.ccdeadelberg.be. en worden uiterlijk twee weken vooraf per e-mail gezonden. 

DE VOORSTELLING

Gelieve ongeveer een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, zodat het plaatsnemen ordentelijk en rustig kan gebeuren. Jassen dienen verplicht ondergebracht te worden in de afsluitbare vestiaire.  Snoepgoed, drank, ipod, mp3, gsm’s, boekentassen, rugzakken... zijn niet toegelaten in de theaterzaal. Tijdens de voorstelling blijven de leerlingen onder toezicht van de begeleidende leerkracht.

BETALING

Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van onze factuur. Afwezige leerlingen, die ingeschreven waren voor deelname aan de geplande voorstelling, kunnen enkel op de factuur in mindering gebracht worden mits melding aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. Scholen die te laat of niet komen opdagen, dienen toch de inschrijvingsgelden te betalen.

ANNULATIEVERGOEDING

Groepen die ingeschreven zijn, maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het voorziene toegangsgeld te betalen. Na het begin van de voorstelling kunnen geen laatkomers meer toegelaten worden.

REGLEMENT BETOELAGING BUSVERVOER

Van en naar de schoolvoorstellingen CC De Adelberg.
Enkel van toepassing voor Lommelse scholen.

Artikel 1: De betoelaging heeft tot doel om die scholen die voor het bijwonen van schoolvoorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel genoodzaakt zijn om busvervoer in te leggen, omwille van de afstand tussen de school en de locatie waar de schoolvoorstelling plaatsvindt, een financiële tegemoetkoming te waarborgen zodat alle Lommelse scholen op een democratische wijze kunnen participeren aan de schoolvoorstellingen.

Artikel 2: De betoelaging geldt enkel voor Lommelse scholen die hun leerlingen per bus vervoeren naar de door De Adelberg georganiseerde schoolvoorstellingen in één van de locaties van het cultuurcentrum of eventueel extra-muros georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Per kalenderjaar is 5.000 euro voorzien.

Artikel 4: De berekening van de betoelaging gebeurt op basis van een officieel document (factuur, rekening) van een officiële autobusonderneming waaruit duidelijk blijkt dat de gemaakte onkosten betrekking hebben op een bezoek aan een schoolvoorstelling. Deze gegevens zullen vergeleken worden met de definitieve inschrijvingslijst van schoolbezoeken aan de voorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg.

Artikel 5: Per voorstelling, per school en per bus wordt een forfaitaire betoelaging van 100 euro voor busvervoer voorzien. Scholen die met eigen busvervoer naar de voorstellingen komen, krijgen een betoelaging van 1 euro per leerling met een maximum van 50 euro per bus. Er worden per semester afrekeningen gemaakt. Jaarlijks kan het totaal uit te keren bedrag niet hoger zijn dan 5.000 euro.

Indien het bedrag van de aanvragen hoger is dan 5.000 euro zal de laatste uitbetaling procentueel verminderd worden over alle scholen.

Artikel 6: Scholen die over eigen busvervoer beschikken kunnen eveneens gebruik maken van deze betoelaging, indien zij bij het begin van het schooljaar een copy van het inschrijvingsbewijs aan het cultuurcentrum overmaken. Hieruit moet duidelijk blijken dat zij eigenaar zijn van een bus welke geschikt is voor leerlingenvervoer.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, dient de begeleidende leerkracht per voorstelling en bij aankomst in het cultuurcentrum mee te delen dat zij met eigen schoolbus naar de voorstelling zijn gekomen, zodat het personeel van het cultuurcentrum dit kan verifiëren.

 

Bekijk het aanbod SCHOOLVOORSTELLINGEN 17-18.
G
a naar het online INSCHRIJVINGSFORMULIER.


Praktische info en tips.

Een adembenemende ontdekkingstocht

Iedereen heeft recht op schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je leven wordt.

Kunst voedt de menselijke ziel en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom wil Cultuurcentrum De Adelberg kinderen en ook jongeren d.m.v. podiumkunsten raken, verrijken en verwonderen, om hen zo een venster op de wereld te bieden.

Kunst maken voor kinderen en jongeren is echter geen kinderspel. Het is een métier, waarbij zowel de jeugd als de kunst serieus genomen worden. Cultuurcentrum De Adelberg kiest daarom voor een professionele benadering van de schoolvoorstellingen waardoor kleuter-, kinder- én jeugdpodiumkunsten een volwaardige plaats krijgen in het kunstenlandschap.

We proberen het programma gestalte te geven met kennis, expertise en overtuiging zodat zoveel mogelijk kinderen van jongs af aan met kwalitatief en grensverleggend theater in contact komen én daar het plezier, de impact en de geneugten van ervaren.

We wensen de scholen een adembenemend theaterseizoen toe!ENKELE TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE SCHOOLVOORSTELLING

- We hebben met zorg, passie en deskundigheid een selectie voor elke leeftijdsgroep gemaakt.
- De gezelschappen spelen met overgave, zetten hun beste beentje voor en proberen het onderste uit
  de kan te halen inzake artistieke benadering en invulling.
- De kinderen/jongeren weten vooraf waar ze naar toe komen. Is het een theatervoorstelling, een
  dansvoorstelling, een muziekopvoering, een film,…?
- De kinderen /jongeren kennen op zijn minst de korte inhoud/insteek van de voorstelling. Indien    
  noodzakelijk werken zij vooraf met de lesbrief. Naverwerking kan meestal via tips uit de lesbrief.
- Begeleidende leerkrachten zijn betrokken bij de voorstelling en motiveren hun leerlingen om een  
  positieve instelling aan te nemen.
- Podiumvoorstellingen vereisen aandacht en interesse. Niets komt vanzelf! Een voorstelling lukt
  pas als er tweerichtingsverkeer is. GSM’s, foto’s, ipods, een discours met je buur… horen uiteraard
  niet thuis in een theater.
- Reageren achteraf kan via de website van de gezelschappen of rechtstreeks naar het  
  Cultuurcentrum. We horen graag reacties.
- Maak er samen met ons een adembenemend seizoen van.


TOEGANGSPRIJZEN

Kleuter- en Basisonderwijs: 4 euro per leerling.
Secundair onderwijs: 4,50 euro per leerling.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf 23 augustus 2017 via het online reservatieformulier, per post (Adelbergpark 1, 3920 Lommel) of per e-mail (wim.hoekx@ccdeadelberg.be).

Inschrijvingen dienen uiterlijk vrijdag 08 september 2017 ingeleverd te worden. Alle inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst genoteerd. Deze volgorde is bepalend wanneer het maximaal aantal leerlingen overschreden wordt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het voorkeurmoment dat u aanduidt op het inschrijvingsformulier. Wijzigingen zijn echter niet uit te sluiten. Indien er slechts één voorstelling georganiseerd kan worden, is dit om organisatorische redenen steeds een namiddagvoorstelling!

Inschrijvingen worden tegen half september schriftelijk bevestigd door middel van het definitieve deelnameschema’s en is vanaf dan bindend.

KEUZE

Moeilijkheden met uw keuzes? Wij zijn graag bereid om u tekst en uitleg te geven, telefonisch of indien gewenst op school. De meeste voorstellingen zijn vooraf geprospecteerd en met zorg geselecteerd.

LESBRIEVEN

Over de meeste voorstellingen zijn er lesbrieven beschikbaar. Hierin vindt u een inleiding maar ook héél wat tips tot verwerking zodat een voorstelling méér wordt dan enkel de beleving in de theaterzaal. Deze lesbrieven zijn te downloaden via onze website: www.ccdeadelberg.be. en worden uiterlijk twee weken vooraf per e-mail gezonden. 

DE VOORSTELLING

Gelieve ongeveer een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn, zodat het plaatsnemen ordentelijk en rustig kan gebeuren. Jassen dienen verplicht ondergebracht te worden in de afsluitbare vestiaire.  Snoepgoed, drank, ipod, mp3, gsm’s, boekentassen, rugzakken... zijn niet toegelaten in de theaterzaal. Tijdens de voorstelling blijven de leerlingen onder toezicht van de begeleidende leerkracht.

BETALING

Betalingen gebeuren via overschrijving na ontvangst van onze factuur. Afwezige leerlingen, die ingeschreven waren voor deelname aan de geplande voorstelling, kunnen enkel op de factuur in mindering gebracht worden mits melding aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. Scholen die te laat of niet komen opdagen, dienen toch de inschrijvingsgelden te betalen.

ANNULATIEVERGOEDING

Groepen die ingeschreven zijn, maar niet of te laat komen opdagen, dienen toch het voorziene toegangsgeld te betalen. Na het begin van de voorstelling kunnen geen laatkomers meer toegelaten worden.

REGLEMENT BETOELAGING BUSVERVOER

Van en naar de schoolvoorstellingen CC De Adelberg.
Enkel van toepassing voor Lommelse scholen.

Artikel 1: De betoelaging heeft tot doel om die scholen die voor het bijwonen van schoolvoorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg Lommel genoodzaakt zijn om busvervoer in te leggen, omwille van de afstand tussen de school en de locatie waar de schoolvoorstelling plaatsvindt, een financiële tegemoetkoming te waarborgen zodat alle Lommelse scholen op een democratische wijze kunnen participeren aan de schoolvoorstellingen.

Artikel 2: De betoelaging geldt enkel voor Lommelse scholen die hun leerlingen per bus vervoeren naar de door De Adelberg georganiseerde schoolvoorstellingen in één van de locaties van het cultuurcentrum of eventueel extra-muros georganiseerde activiteiten.

Artikel 3: Per kalenderjaar is 5.000 euro voorzien.

Artikel 4: De berekening van de betoelaging gebeurt op basis van een officieel document (factuur, rekening) van een officiële autobusonderneming waaruit duidelijk blijkt dat de gemaakte onkosten betrekking hebben op een bezoek aan een schoolvoorstelling. Deze gegevens zullen vergeleken worden met de definitieve inschrijvingslijst van schoolbezoeken aan de voorstellingen van Cultuurcentrum De Adelberg.

Artikel 5: Per voorstelling, per school en per bus wordt een forfaitaire betoelaging van 100 euro voor busvervoer voorzien. Scholen die met eigen busvervoer naar de voorstellingen komen, krijgen een betoelaging van 1 euro per leerling met een maximum van 50 euro per bus. Er worden per semester afrekeningen gemaakt. Jaarlijks kan het totaal uit te keren bedrag niet hoger zijn dan 5.000 euro.

Indien het bedrag van de aanvragen hoger is dan 5.000 euro zal de laatste uitbetaling procentueel verminderd worden over alle scholen.

Artikel 6: Scholen die over eigen busvervoer beschikken kunnen eveneens gebruik maken van deze betoelaging, indien zij bij het begin van het schooljaar een copy van het inschrijvingsbewijs aan het cultuurcentrum overmaken. Hieruit moet duidelijk blijken dat zij eigenaar zijn van een bus welke geschikt is voor leerlingenvervoer.

Om voor subsidies in aanmerking te komen, dient de begeleidende leerkracht per voorstelling en bij aankomst in het cultuurcentrum mee te delen dat zij met eigen schoolbus naar de voorstelling zijn gekomen, zodat het personeel van het cultuurcentrum dit kan verifiëren.

 

Jonas Baeckeland