Veilig terug aan de slag  Vanaf 1 september geldt een nieuw..." />

Veilig terug aan de slag

Veilig terug aan de slag 

Vanaf 1 september geldt een nieuw gefaseerd basisprotocol Cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. We belichten hieronder de belangrijkste nieuwigheden: 

Gebruik van kleurencodes 
We starten op 1 september in code geel. Daarin moeten toeschouwers en deelnemers alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode bepalen. 
 
De richtlijnen voor culturele evenementen zijn aangepast:  

  • Vanaf 1 september worden 200 personen binnen en 400 personen buiten toegelaten. Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. 

Voor een zittend publiek op culturele evenementen wordt de afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.   

Basisprotocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden. 


Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.  

Download hier het basisprotocol cultuur 

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten 

Er is ook een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur. 

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. 

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.

Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt. 

Download hier de Coronagids

Link naar de Sectorgids Professionele kunsten

 

MEER INFO

Veilig terug aan de slag 

Vanaf 1 september geldt een nieuw gefaseerd basisprotocol Cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. We belichten hieronder de belangrijkste nieuwigheden: 

Gebruik van kleurencodes 
We starten op 1 september in code geel. Daarin moeten toeschouwers en deelnemers alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode bepalen. 
 
De richtlijnen voor culturele evenementen zijn aangepast:  

  • Vanaf 1 september worden 200 personen binnen en 400 personen buiten toegelaten. Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. 

Voor een zittend publiek op culturele evenementen wordt de afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.   

Basisprotocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden. 


Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.  

Download hier het basisprotocol cultuur 

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten 

Er is ook een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur. 

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. 

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.

Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt. 

Download hier de Coronagids

Link naar de Sectorgids Professionele kunsten