Veilig terug aan de slag

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten

Woensdag 3 juni nam de Nationale Veiligheidsraad beslissingen in het kader van de start van fase 3 van het afbouwplan dat aanvangt vanaf 8 juni. Ook bepaalde culturele activiteiten kunnen terug worden hervat mits inachtneming van specifieke bepalingen. Informatie over deze specifieke bepalingen kan je hier raadplegen.

Culturele activiteiten die hervat mogen worden, moeten rekening houden met protocollen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector. Op woensdag 10 juni keurde minister van Cultuur Jan Jambon het basisprotocol cultuur goed. Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico in en worden voorlopig nog verboden.

E is een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur.

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit. Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt.

MEER INFO

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten

Woensdag 3 juni nam de Nationale Veiligheidsraad beslissingen in het kader van de start van fase 3 van het afbouwplan dat aanvangt vanaf 8 juni. Ook bepaalde culturele activiteiten kunnen terug worden hervat mits inachtneming van specifieke bepalingen. Informatie over deze specifieke bepalingen kan je hier raadplegen.

Culturele activiteiten die hervat mogen worden, moeten rekening houden met protocollen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector. Op woensdag 10 juni keurde minister van Cultuur Jan Jambon het basisprotocol cultuur goed. Een aantal specifieke activiteiten in de cultuursector houden een verhoogd risico in en worden voorlopig nog verboden.

E is een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur.

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit. Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt.

MEER INFO