Verstrening in cultuur

Veilig terug aan de slag

Verstrening in cultuur

Donderdag 22 oktober kwam het Overlegcomité samen om de protocollen in de cultuur- en sportsector te bespreken. De afstand wordt terug vergroot naar 1,5 meter rondom en er mogen maximum 200 mensen aanwezig zijn, uitzonderingen (CIRM) worden tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen gelden voor alle culturele evenementen waar een protocol wordt gevolgd. In de praktijk zijn dat dus alle culturele evenementen.

Er werden daarnaast een aantal regels toegevoegd aan het basisprotocol, vooral met het oog op een schakeling naar fase rood. We zetten de belangrijkste op een rij:

- Het aantal toegelaten personen wordt gekoppeld aan densiteit (p/m²). Deze maatregel is strenger bij risico-activiteiten.
- Bij zang en blaasinstrumenten wordt ‘catering’ in fase rood verboden, dus geen koffiepauzes meer voor zangers en muzikanten tijdens repetities en optredens.
- Activiteiten met ‘contact' worden niet verboden in fase rood, maar er gelden wel strenge voorwaarden.
- Voor evenementen is het kader aangepast aan de verschillende kleurencodes.

Speciaal voor de Lommelse ontmoetingscentra is een overzicht uitgewerkt met de huidige regels.
Dat document kan je hier terugvinden.

Basisprotocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden. 

Download hier het basisprotocol cultuur 

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten 

Er is ook een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur. 

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. 

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.

Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt. 

Download hier de Coronagids

Link naar de Sectorgids Professionele kunsten

 

MEER INFO

Verstrening in cultuur

Donderdag 22 oktober kwam het Overlegcomité samen om de protocollen in de cultuur- en sportsector te bespreken. De afstand wordt terug vergroot naar 1,5 meter rondom en er mogen maximum 200 mensen aanwezig zijn, uitzonderingen (CIRM) worden tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen gelden voor alle culturele evenementen waar een protocol wordt gevolgd. In de praktijk zijn dat dus alle culturele evenementen.

Er werden daarnaast een aantal regels toegevoegd aan het basisprotocol, vooral met het oog op een schakeling naar fase rood. We zetten de belangrijkste op een rij:

- Het aantal toegelaten personen wordt gekoppeld aan densiteit (p/m²). Deze maatregel is strenger bij risico-activiteiten.
- Bij zang en blaasinstrumenten wordt ‘catering’ in fase rood verboden, dus geen koffiepauzes meer voor zangers en muzikanten tijdens repetities en optredens.
- Activiteiten met ‘contact' worden niet verboden in fase rood, maar er gelden wel strenge voorwaarden.
- Voor evenementen is het kader aangepast aan de verschillende kleurencodes.

Speciaal voor de Lommelse ontmoetingscentra is een overzicht uitgewerkt met de huidige regels.
Dat document kan je hier terugvinden.

Basisprotocol Cultuur

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden. 

Download hier het basisprotocol cultuur 

Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten 

Er is ook een coronagids uitgewerkt met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers in het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten om groepsactiviteiten op een veilige manier te hernemen. Deze gids kwam tot stand in samenspraak met zowel sectororganisaties, -initiatiefnemers als virologen en is in overeenstemming gebracht met het basisprotocol cultuur. 

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door de Nationale Veiligheidsraad, de Vlaamse overheid of jouw lokale bestuur. 

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.

Deze coronagids biedt je een algemeen kader. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter, zoals sport, koken, repetities, …, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht op deze site terugvindt. 

Download hier de Coronagids

Link naar de Sectorgids Professionele kunsten