Week van de Amateurkunsten

Stad Lommel en de Raad voor Cultuur en Kunst dragen de amateurkunsten een warm hart toe. Daarom neemt Lommel elk jaar deel aan de Week van de Amateurkunsten, de jaarlijkse kunstweek in Vlaanderen en Brussel. Tijdens de Week van de Amateurkunsten tonen fotografen, schilders, dansers, acteurs, regisseurs, muzikanten, schrijvers, … hun kunnen en hun werk aan de buitenwereld.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten ondersteunt stad Lommel verenigingen die een activiteit organiseren op verschillende manieren. We stellen de stedelijke infrastructuur ter beschikking, materialen van de uitleendienst, we komen tussen in bepaalde onkosten en zorgen voor overkoepelende promotie. Want amateurkunstenaars verdienen een podium mét een voetlicht!

 

MEER INFO

Stad Lommel en de Raad voor Cultuur en Kunst dragen de amateurkunsten een warm hart toe. Daarom neemt Lommel elk jaar deel aan de Week van de Amateurkunsten, de jaarlijkse kunstweek in Vlaanderen en Brussel. Tijdens de Week van de Amateurkunsten tonen fotografen, schilders, dansers, acteurs, regisseurs, muzikanten, schrijvers, … hun kunnen en hun werk aan de buitenwereld.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten ondersteunt stad Lommel verenigingen die een activiteit organiseren op verschillende manieren. We stellen de stedelijke infrastructuur ter beschikking, materialen van de uitleendienst, we komen tussen in bepaalde onkosten en zorgen voor overkoepelende promotie. Want amateurkunstenaars verdienen een podium mét een voetlicht!