Subsidies

Stad Lommel voorziet in verschillende subsidiemogelijkheden om verenigingen, organisaties of individuen te ondersteunen bij de realisatie van een werking of project.

We geven een beknopte samenvatting van de verschillende subsidiemogelijkheden en de manieren waarop deze aangevraagd moeten worden. Lees voor alle voorwaarden en informatie het subsidiereglement vrije tijd na. Voor vragen kan je altijd terecht bij  Marij Vandenberk, marij.vandenberk@ccdeadelberg.be of 011 399 699.

Werkings- en bonussubsidies

Wat? Verenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst kunnen een aanvraag doen om werkings- en bonussubsidies te ontvangen. 70% van het totale te besteden bedrag wordt als werkingssubsidie verdeeld over alle verenigingen die in aanmerking komen. Om in aanmerking te komen, moet de vereniging tijdens het werkjaar minstens 2 bonusactiviteiten organiseren; dit zijn activiteiten die toegankelijk zijn voor een ruim publiek. De bonussubsidies, goed voor de resterende 30% van het te besteden bedrag, worden verdeeld op basis van een puntensysteem.

Hoe aanvragen? De aanvraag gebeurt digitaal via het e-loket van stad Lommel en moet jaarlijks vóór 31 januari gebeuren. 

De verdeling van de werkings- en bonussubsidies voor werkingsjaar 2018 kan je hier bekijken. 

Instrument- en kledijsubsidies

Wat? Muziekmaatschappijen, gildes en dansverenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst kunnen een aanvraag doen om een tussenkomst in de aankoop- en/of herstellingskosten van hun instrumenten en uniformen te ontvangen. De stad komt tussen in 50% van deze kosten, voor zover het beschikbare bedrag volstaat. Zo niet wordt de tussenkomst evenredig verdeeld over de aanvragen.

Hoe aanvragen? De vereniging bezorgt jaarlijks vóór 15 oktober een dossier aan het cultuurcentrum met de nodige documenten. Dit kan op papier of digitaal.

Projectsubsidies regionale uitstraling

Wat? Verenigingen, organisaties of individuen (minstens 2 personen) die een niet-commerciële activiteit met regionale uitstraling willen organiseren in Lommel, kunnen een aanvraag doen om een projectsubsidie te ontvangen. Activiteiten binnen het normale werkingspatroon komen niet in aanmerking. De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de uitgaven van het project. Jaarlijks wordt er € 6200 voorzien voor projecten met een regionale uitstraling.

Hoe aanvragen? De organisatoren melden hun activiteit via het evenementenloket https://evenementen.lommel.be/. Bij het luikje ‘Subsidies’ kan je aanvinken welke subsidie je wil aanvragen. Voeg een gedetailleerd en duidelijk dossier toe met de doelstellingen, het plan van aanpak en een realistische begroting. De aanvraag moet gebeuren vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Projectsubsidies lokale uitstraling

Wat? Verenigingen, organisaties of individuen (minstens 2 personen) die een niet-commerciële activiteit met lokale uitstraling willen organiseren in Lommel, kunnen een aanvraag doen om een projectsubsidie te ontvangen. Activiteiten binnen het normale werkingspatroon komen niet in aanmerking. De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de uitgaven van het project, met een maximum van € 1000.

Hoe aanvragen? De organisatoren melden hun activiteit via het evenementenloket https://evenementen.lommel.be/. Bij het luikje ‘Subsidies’ kan je aanvinken welke subsidie je wil aanvragen. Voeg een gedetailleerd en duidelijk dossier toe met de doelstellingen, plan van aanpak en een realistische begroting. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de activiteit gebeuren.

Bouw- en verbouwingssubsidies

Wat? Verenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst, de sportraad of de jeugdraad kunnen een aanvraag doen om een bouw- of verbouwingssubsidie te ontvangen. Ook socio-culturele gebouwen komen in aanmerking voor deze subsidie. De ondersteuning bedraagt 60% van de kosten, met een maximum van € 45 000.

Hoe aanvragen? De vereniging brengt een dossier binnen bij het cultuurcentrum met de gegevens van de vereniging, duidelijke omschrijving en motivatie van de uit te voeren werken, een lastenboek, eventuele plannen en een begroting van de kosten (gestaafd met 3 prijsvragen per onderdeel waar mogelijk). De aanvraag moet gebeuren vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verbouwing plaatsvindt. De aanvraag wordt ook beoordeeld door de technische dienst van de stad Lommel. 

MEER INFO

Stad Lommel voorziet in verschillende subsidiemogelijkheden om verenigingen, organisaties of individuen te ondersteunen bij de realisatie van een werking of project.

We geven een beknopte samenvatting van de verschillende subsidiemogelijkheden en de manieren waarop deze aangevraagd moeten worden. Lees voor alle voorwaarden en informatie het subsidiereglement vrije tijd na. Voor vragen kan je altijd terecht bij  Marij Vandenberk, marij.vandenberk@ccdeadelberg.be of 011 399 699.

Werkings- en bonussubsidies

Wat? Verenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst kunnen een aanvraag doen om werkings- en bonussubsidies te ontvangen. 70% van het totale te besteden bedrag wordt als werkingssubsidie verdeeld over alle verenigingen die in aanmerking komen. Om in aanmerking te komen, moet de vereniging tijdens het werkjaar minstens 2 bonusactiviteiten organiseren; dit zijn activiteiten die toegankelijk zijn voor een ruim publiek. De bonussubsidies, goed voor de resterende 30% van het te besteden bedrag, worden verdeeld op basis van een puntensysteem.

Hoe aanvragen? De aanvraag gebeurt digitaal via het e-loket van stad Lommel en moet jaarlijks vóór 31 januari gebeuren. 

De verdeling van de werkings- en bonussubsidies voor werkingsjaar 2018 kan je hier bekijken. 

Instrument- en kledijsubsidies

Wat? Muziekmaatschappijen, gildes en dansverenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst kunnen een aanvraag doen om een tussenkomst in de aankoop- en/of herstellingskosten van hun instrumenten en uniformen te ontvangen. De stad komt tussen in 50% van deze kosten, voor zover het beschikbare bedrag volstaat. Zo niet wordt de tussenkomst evenredig verdeeld over de aanvragen.

Hoe aanvragen? De vereniging bezorgt jaarlijks vóór 15 oktober een dossier aan het cultuurcentrum met de nodige documenten. Dit kan op papier of digitaal.

Projectsubsidies regionale uitstraling

Wat? Verenigingen, organisaties of individuen (minstens 2 personen) die een niet-commerciële activiteit met regionale uitstraling willen organiseren in Lommel, kunnen een aanvraag doen om een projectsubsidie te ontvangen. Activiteiten binnen het normale werkingspatroon komen niet in aanmerking. De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de uitgaven van het project. Jaarlijks wordt er € 6200 voorzien voor projecten met een regionale uitstraling.

Hoe aanvragen? De organisatoren melden hun activiteit via het evenementenloket https://evenementen.lommel.be/. Bij het luikje ‘Subsidies’ kan je aanvinken welke subsidie je wil aanvragen. Voeg een gedetailleerd en duidelijk dossier toe met de doelstellingen, het plan van aanpak en een realistische begroting. De aanvraag moet gebeuren vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Projectsubsidies lokale uitstraling

Wat? Verenigingen, organisaties of individuen (minstens 2 personen) die een niet-commerciële activiteit met lokale uitstraling willen organiseren in Lommel, kunnen een aanvraag doen om een projectsubsidie te ontvangen. Activiteiten binnen het normale werkingspatroon komen niet in aanmerking. De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de uitgaven van het project, met een maximum van € 1000.

Hoe aanvragen? De organisatoren melden hun activiteit via het evenementenloket https://evenementen.lommel.be/. Bij het luikje ‘Subsidies’ kan je aanvinken welke subsidie je wil aanvragen. Voeg een gedetailleerd en duidelijk dossier toe met de doelstellingen, plan van aanpak en een realistische begroting. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de activiteit gebeuren.

Bouw- en verbouwingssubsidies

Wat? Verenigingen die aangesloten zijn bij de Raad voor Cultuur en Kunst, de sportraad of de jeugdraad kunnen een aanvraag doen om een bouw- of verbouwingssubsidie te ontvangen. Ook socio-culturele gebouwen komen in aanmerking voor deze subsidie. De ondersteuning bedraagt 60% van de kosten, met een maximum van € 45 000.

Hoe aanvragen? De vereniging brengt een dossier binnen bij het cultuurcentrum met de gegevens van de vereniging, duidelijke omschrijving en motivatie van de uit te voeren werken, een lastenboek, eventuele plannen en een begroting van de kosten (gestaafd met 3 prijsvragen per onderdeel waar mogelijk). De aanvraag moet gebeuren vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verbouwing plaatsvindt. De aanvraag wordt ook beoordeeld door de technische dienst van de stad Lommel.