Reglement Cultuur

In februari 2019 werd beslist om het huidige Subsidiereglement Vrije Tijd te hervormen naar 4 sectorspecifieke reglementen: cultuur, jeugd, sport en evenementen. Het uitwerken van een nieuw Reglement Cultuur gaf de mogelijkheden om een nog betere ondersteuning uit te werken op maat van de socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en na te denken over administratieve vereenvoudiging.

Met het nieuwe “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid”, kortweg Reglement Cultuur,  krijgen Lommelse culturele verenigingen een prominente plaats in het lokaal cultuurbeleid via een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid. Het nieuwe reglement gaat van kracht op 01.01.2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de socio-culturele organisaties in het subsidiereglement vrije tijd.

Het volledige Reglement Cultuur kan u hier terugvinden.
Een samenvatting in PowerPoint kan u hier terugvinden.


Aanvraagformulieren

- Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

- Aanvraag basissubsidie

- Aanvraag werkingssubsidie

- Aanvraag subsidie muziekonderricht

- Aanvraag stimulanssubsidie

- Aanvraag tussenkomst uitrusting sectoren

- Aanvraag investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

 

Infomomenten in CC De Adelberg over het nieuwe Reglement Cultuur

Alle Lommelse culturele verenigingen zijn uitgenodigd op een infoavond over het Reglement Cultuur. Hier wordt het nieuwe reglement toegelicht, evenals de aanvraagprocedures voor erkenning en subsidies. Om zoveel mogelijk verenigingen de kans te geven om erbij te kunnen zijn, voorzien we twee identieke infomomenten.

Donderdag 5 december om 20.00 uur of dinsdag 10 december om 19.00 uur in de schouwburg van CC De Adelberg.

Iedereen is welkom, ook de culturele verenigingen die tot op heden nog niet aangesloten zijn bij de Cultuurraad! Inschrijven is niet noodzakelijk.

MEER INFO

In februari 2019 werd beslist om het huidige Subsidiereglement Vrije Tijd te hervormen naar 4 sectorspecifieke reglementen: cultuur, jeugd, sport en evenementen. Het uitwerken van een nieuw Reglement Cultuur gaf de mogelijkheden om een nog betere ondersteuning uit te werken op maat van de socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en na te denken over administratieve vereenvoudiging.

Met het nieuwe “Reglement ter ondersteuning van het culturele verenigingsleven en de organisatie van inspraak en participatie in het lokaal cultuurbeleid”, kortweg Reglement Cultuur,  krijgen Lommelse culturele verenigingen een prominente plaats in het lokaal cultuurbeleid via een gericht, verfijnd en stimulerend subsidiebeleid. Het nieuwe reglement gaat van kracht op 01.01.2020 en vervangt alle modaliteiten bepaald voor de socio-culturele organisaties in het subsidiereglement vrije tijd.

Het volledige Reglement Cultuur kan u hier terugvinden.
Een samenvatting in PowerPoint kan u hier terugvinden.


Aanvraagformulieren

- Erkenning als subsidieerbare culturele vereniging

- Aanvraag basissubsidie

- Aanvraag werkingssubsidie

- Aanvraag subsidie muziekonderricht

- Aanvraag stimulanssubsidie

- Aanvraag tussenkomst uitrusting sectoren

- Aanvraag investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur

 

Infomomenten in CC De Adelberg over het nieuwe Reglement Cultuur

Alle Lommelse culturele verenigingen zijn uitgenodigd op een infoavond over het Reglement Cultuur. Hier wordt het nieuwe reglement toegelicht, evenals de aanvraagprocedures voor erkenning en subsidies. Om zoveel mogelijk verenigingen de kans te geven om erbij te kunnen zijn, voorzien we twee identieke infomomenten.

Donderdag 5 december om 20.00 uur of dinsdag 10 december om 19.00 uur in de schouwburg van CC De Adelberg.

Iedereen is welkom, ook de culturele verenigingen die tot op heden nog niet aangesloten zijn bij de Cultuurraad! Inschrijven is niet noodzakelijk.