Raad voor Cultuur en Kunst

De Raad voor Cultuur en Kunst adviseert het stadsbestuur van Lommel bij de uitvoering van haar cultuur- en kunstbeleid. Naast deze adviserende taak kan de Raad ten allen tijde eigen initiatieven nemen.

De Raad voor Cultuur en Kunst bestaat uit een algemene vergadering, waarin een afgevaardigde van elke aangesloten vereniging zetelt. Deze algemene vergadering komt jaarlijks samen. Daarnaast is er het dagelijks bestuur dat de dagelijkse taken van de Raad waarneemt. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer maandelijks.

Samenstelling dagelijks bestuur: Helena Burdzy, Lucien D’Joos (voorzitter), Peter De Beule, Gusta Hendrickx, Kristien Lefeber, Lisette Stalmans-Triki, Henri Timmermans, Stijn Van Broekhoven, Marij Vandenberk (secretaris), Cindy Daems (diensthoofd) en Peter Vanderkrieken (schepen)

Hoe kan mijn vereniging aansluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst?

Als jouw vereniging minstens een kalenderjaar lang een (socio-)culturele werking uitoefent op het grondgebied van de stad Lommel én haar administratieve zetel in Lommel heeft, kan deze een aanvraag doen om aan te sluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst.

Een aanvraag tot aansluiting bevat volgende gegevens:
- Gegevens van de bestuursleden: voorzitter, secretaris, een contactpersoon voor de Raad voor Cultuur en Kunst en een plaatsvervanger (dit mogen dezelfde personen zijn als voorzitter en secretaris)
- Gegevens vereniging: statuten, doelstellingen, administratieve zetel
- Werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar en toekomstplannen
- Motivatie om aan te sluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst

Deze aanvraag mail je aan marij.vandenberk@ccdeadelberg.be of verstuur je per post aan Raad voor Cultuur en Kunst t.a.v. Marij Vandenberk, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. Een aanvraag kan gebeuren op eender welk moment.

Meer info:
Marij Vandenberk
marij.vandenberk@ccdeadelberg.be
T 0032 (0)11 399 699

MEER INFO

De Raad voor Cultuur en Kunst adviseert het stadsbestuur van Lommel bij de uitvoering van haar cultuur- en kunstbeleid. Naast deze adviserende taak kan de Raad ten allen tijde eigen initiatieven nemen.

De Raad voor Cultuur en Kunst bestaat uit een algemene vergadering, waarin een afgevaardigde van elke aangesloten vereniging zetelt. Deze algemene vergadering komt jaarlijks samen. Daarnaast is er het dagelijks bestuur dat de dagelijkse taken van de Raad waarneemt. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer maandelijks.

Samenstelling dagelijks bestuur: Helena Burdzy, Lucien D’Joos (voorzitter), Peter De Beule, Gusta Hendrickx, Kristien Lefeber, Lisette Stalmans-Triki, Henri Timmermans, Stijn Van Broekhoven, Marij Vandenberk (secretaris), Cindy Daems (diensthoofd) en Peter Vanderkrieken (schepen)

Hoe kan mijn vereniging aansluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst?

Als jouw vereniging minstens een kalenderjaar lang een (socio-)culturele werking uitoefent op het grondgebied van de stad Lommel én haar administratieve zetel in Lommel heeft, kan deze een aanvraag doen om aan te sluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst.

Een aanvraag tot aansluiting bevat volgende gegevens:
- Gegevens van de bestuursleden: voorzitter, secretaris, een contactpersoon voor de Raad voor Cultuur en Kunst en een plaatsvervanger (dit mogen dezelfde personen zijn als voorzitter en secretaris)
- Gegevens vereniging: statuten, doelstellingen, administratieve zetel
- Werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar en toekomstplannen
- Motivatie om aan te sluiten bij de Raad voor Cultuur en Kunst

Deze aanvraag mail je aan marij.vandenberk@ccdeadelberg.be of verstuur je per post aan Raad voor Cultuur en Kunst t.a.v. Marij Vandenberk, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. Een aanvraag kan gebeuren op eender welk moment.

Meer info:
Marij Vandenberk
marij.vandenberk@ccdeadelberg.be
T 0032 (0)11 399 699

MEER INFO