Lokaal cultuurbeleid

Sinds kort valt het volledige cultuurbeleid van de stad Lommel onder de bevoegdheid van het cultuurcentrum. Dat houdt in dat CC De Adelberg voortaan zorgt voor de ondersteuning van de socio-culturele verenigingen (zoals opvolging subsidies, Week van de Amateurkunsten en Wijk in de kijker), het secretariaat van de Raad voor Cultuur en Kunst en de opvolging van de Kunstacademie Noord-Limburg en Erfgoed Lommel.

Met deze verschuiving maken de stad Lommel en CC De Adelberg een bewuste keuze voor een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid: de grenzen tussen verschillende sectoren vallen weg en de focus ligt op talentontwikkeling, samenwerking en het betrekken van kwetsbare groepen. Ook in de publiekswerking van CC De Adelberg zal hier sterk op ingezet worden.

Voor informatie over het lokaal cultuurbeleid kan je steeds contact opnemen met Bo Moelans.

Lokaal cultuurbeleid

Sinds kort valt het volledige cultuurbeleid van de stad Lommel onder de bevoegdheid van het cultuurcentrum. Dat houdt in dat CC De Adelberg voortaan zorgt voor de ondersteuning van de socio-culturele verenigingen (zoals opvolging subsidies, Week van de Amateurkunsten en Wijk in de kijker), het secretariaat van de Raad voor Cultuur en Kunst en de opvolging van de Kunstacademie Noord-Limburg en Erfgoed Lommel.

Met deze verschuiving maken de stad Lommel en CC De Adelberg een bewuste keuze voor een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid: de grenzen tussen verschillende sectoren vallen weg en de focus ligt op talentontwikkeling, samenwerking en het betrekken van kwetsbare groepen. Ook in de publiekswerking van CC De Adelberg zal hier sterk op ingezet worden.

Voor informatie over het lokaal cultuurbeleid kan je steeds contact opnemen met Bo Moelans.