Een veilig bezoek: richtlijnen Covid-19

ma 07 september 2020

Een veilig bezoek: richtlijnen Covid-19
Update dd. 23.10.2020 

 

Veilige beleving 

De veiligheid van ons publiek, de artiesten en alle medewerkers zijn onze eerste prioriteit tijdens een seizoen dat er anders zal uitzien. We respecteren strikt de richtlijnen die worden opgelegd in het generieke basisprotocol cultuur, de sectorgids professionele kunsten en de coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk, en die verwerkt zijn in een veiligheidsdraaiboek specifiek voor de infrastructuur van CC De Adelberg, het Raadhuis en Ateliers voor Overdag.  De protocollen zijn raadpleegbaar op onze website (pagina cultuurbeleid).  

Wij zijn ontzettend dankbaar dat we ook van de overheid het vertrouwen genieten om in uiterste veilige omstandigheden te kunnen organiseren. 

Je kan hier steeds de meest recente richtlijnen raadplegen. Updates of wijzigingen zullen per e-mail worden gecommuniceerd aan de tickethouders.  

  • Ben je ziek of heb je de laatste 7 dagen voor jouw bezoek klachten gehad die gelinkt kunnen worden aan een Covid-infectie, dan vragen wij jou om het bezoek te annuleren.  


Pandemiescenario 

Vanaf 23 oktober 2020 gelden bijgestuurde richtlijnen voor cultuur. De richtlijnen hieronder zijn hierop van toepassing en reeds concreet aangepast. 


Social distancing & zaalbezetting/capaciteit 

Bij het toekomen en het verlaten van het gebouw of tijdens het wachten/aanschuiven, geldt er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke bubbel Onze medewerkers zullen hier op toezien en wij vragen het publiek deze richtlijn te respecteren. 

In de schouwburg en de nieuwe Kleine zaal of foyer van het cultuurcentrum wordt conform het protocol 1,5 meter tussen de bubbels vrijgelaten. Concreet betekent dit 2 vrije zetels tussen de bubbels. De rijen voor en achter worden opengelaten. Uitgangspunt is dat veiligheid en vlotte organisatie primeren op de zaalcapaciteit. Hoewel 200 personen zijn toegelaten, houden we de capaciteit lager. Voorstellingen die in vrije zit worden verkocht (o.a. foyerconcerten) houden ook strikt rekening met de social distancing 

!! Belangrijke info voor tickethouders in de voormalige zaalbezetting van 1m of 1 zetel tussen de bubbels: 

> Alle zaalplannen worden aangepast en de bubbels worden verplaatst naar een nieuw zaalplan met een ruimere afstand. Iedereen ontvangt hiervan automatisch een bericht met de nieuwe ticketplaatsen, dit alvast voor alle voorstellingen tot het einde van dit jaar.  


Aankoop tickets & registratie 

Het blijft mogelijk om jouw plaatsen te kiezen bij de aankoop van tickets. Het ticketsysteem blokkeert automatisch 2 plaatsen langs beide kanten van een bubbel. Er wordt ook steeds één rij voor en één rij achter de bubbels vrijgelaten. Wij vragen je dan ook de bestellingen te bundelen, per persoonlijke contactbubbel te reserveren en de best available seats  die worden aangeduid zo goed mogelijk te respecteren.  

Mensen met een beperking kunnen steeds telefonisch of per e-mail reserveren.  

Gelet op de beperkte capaciteit, is het belangrijk dat u zich registreert op de wachtlijst bij uitverkochte voorstellingen. Indien de capaciteit kan verhoogd worden, zullen onze medewerkers jou contacteren.  

In het kader van contactonderzoek dienen per bubbel (de contactgegevens van 1 persoon (hoofdaanvrager) te worden geregistreerd.  


Mondmasker 

Het dragen van een mondmasker is verplicht in zowel CC De Adelberg, Raadhuis en Ateliers voor Overdag (Kunstacademie).  

De mondmaskerplicht is niet van toepassing op kinderen tot 12 jaar.  


Circulatieplan 

Een circulatieplan laat toe om op een veilige manier het gebouw binnen te komen en te verlaten. Pijlen duiden de circulatie aan, waarbij éénrichtingsverkeer wordt nagestreefd bij toekomen en verlaten: de publieksgang kan telkens in 1 richting gebruikt worden bij toekomen en bij het verlaten; bij verlaten wordt 1 nooduitgang extra gebruikt voor het rechtstreeks verlaten van het gebouw. Onze medewerkers staan klaar voor al uw vragen. 

Nieuwe Galerij: houd bij uw bezoek aan de expo steeds voldoende afstand tot elkaar.  


Vóór de voorstelling 

Onze medewerkers staan steeds in voor een optimale begeleiding van het publiek. Volg dan ook steeds hun instructies. We streven ernaar om de zaaldeuren vroeger te open, om de bubbels maximaal te spreiden. Gelieve per bubbel het gebouw te betreden (wacht buiten tot uw bubbel compleet is). Indien er moet worden gewacht, kunnen bubbels of plaatsnemen in de pop-up foyer of aan de vloerstickers, zodat de social distancing wordt gegarandeerd.  Vanaf 4 november ontvangen we iedereen graag in onze nieuwe en veel ruimere foyer, waardoor de afstand voor en na de voorstelling meer dan gegarandeerd is.  

Het is volgens de bepalingen van de sectorgids professionele kunsten toegestaan om mede-bezoekers te kruisen in de tribune, vermits dit een korte interactie betreft en een mondmasker wordt gedragen. We vragen om vlot in te schuiven in de rijen.   


Na de voorstelling

Na de voorstelling vragen we iedereen om te blijven zitten. Onze medewerkers begeleiden elke bubbel om vlot en met respect voor de social distancing te zaal te verlaten. Volg de instructies op.  Hiertoe wordt de zaal via 2 uitgangen verlaten.  


Hygiëne 

We voorzien de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen.  

Op verschillende plaatsen zijn zuilen geplaatst met hygiënische handgel. De infrastructuur wordt  dagelijks schoongemaakt/ontsmet met een bijzondere aandacht voor de veelgebruikte contactoppervlakten.  Er is steeds 24 uur tussen 2 voorstellingen, zodat het virus niet overleeft op de stoffen zetels. Voor schoolvoorstellingen (minder dan 3 uur tussen voorstellingen) wordt een ontsmettingsprotocol voorzien voor de stoffen zetels.  

Plexiglas is geplaatst aan de balie. Wij vragen bij voorkeur (contactloos) te betalen met bankkaart.  


Ventilatie 

De luchtverversingssnelheid van onze ventilatie/luchtgroepen is maximaal verhoogd en verse buitenlucht wordt maximaal aangevoerd tijdens de voorstellingen, er wordt geen recuperatielucht gebruikt en extractielucht wordt 100% afgevoerd naar buiten. Na elke voorstelling wordt de infrastructuur natuurlijk verlucht.  Er is een CO2-meting aanwezig en deze wordt continu gemonitord. Ook in de nieuwe infrastructuur en de Kleine zaal zijn nieuwe luchtgroepen geplaatst met een optimale werking.  


Vestiaire 

De vestiaire in de pop-up foyer is niet ter beschikking. Jassen mogen gedurende de verbouwingswerken (oktober) dan ook meegenomen worden in de zaal. Plaats de jassen onder de stoel of op een vrije zetel van de rij lager.  Vanaf 4 november zijn de nieuwe vestiairelockers in gebruik waarin u uw jassen kan opbergen. Deze lockers worden na elke voorstelling gepoetst en ontsmet 


Sanitair 

Tijdens de verbouwingswerken (oktober) wordt een luxe toiletwagen geplaatst ter hoogte van de pop-up foyer. De toiletten worden vóór elke voorstelling gereinigd en ontsmet. Tevens zijn er voldoende wegwerphanddoekjes en zeep voorzien. Ga bij voorkeur voor het betreden van het gebouw naar het toilet, om tweerichtingscirculatie zoveel mogelijk te vermijden.  Vanaf 4 november zijn de nieuwe en ruime toiletten in gebruik, waar eveneens een strikt hygiëneprotocol wordt toegepast.  


Horeca 

Momenteel is de horeca gesloten. De nieuwe Cultuurbar gaat open zodra dit mag en past strikt het horecaprotocol toe.  


Investering in artiesten en publiek 

In volle coronacrisis lag een mooi en boeiend programma 2020-2021 klaar. Omwille van de maatregelen hebben verschillende artiesten en gezelschappen hun tournees geannuleerd. Dankzij de financiële inspanningen van het stadsbestuur van Lommel kunnen we alle andere voorstellingen wel laten plaatsvinden, ook al is de capaciteit beperkt. Zo ondersteunt de stad zowel artiesten als publiek.  

Bijkomend bieden we voor seizoen 2020-2021 een korting van 30% op ticketprijs aan vanaf 3 in plaats van 9 voorstellingen. Een mooie en betekenisvolle investering.  


Geniet van de voorstelling! 

Het cultuurcentrum is erg blij om terug publiek te ontvangen en voor het vertrouwen dat we vanuit de overleg en het Overlegcomité hebben gekregen. We vertrouwen erop dat we samen veilig cultuur kunnen beleven en dat we hoffelijk zijn ten opzicht van elkaar. Aarzel niet om de medewerkers aan te spreken als je een vraag hebt of als er iets onduidelijk is. En vooral… geniet van de voorstelling! 


Vragen m.b.t. de richtlijnen? 

Voor alle vragen rond de maatregelen, richtlijnen en de gangbare protocollen kan je contact opnemen met de Covid-19 verantwoordelijke van het cultuurcentrum:
Cindy Daems
T: 011 399 699
E: cindy.daems@ccdeadelberg.be  

 

Een veilig bezoek: richtlijnen Covid-19

Een veilig bezoek: richtlijnen Covid-19
Update dd. 23.10.2020 

 

Veilige beleving 

De veiligheid van ons publiek, de artiesten en alle medewerkers zijn onze eerste prioriteit tijdens een seizoen dat er anders zal uitzien. We respecteren strikt de richtlijnen die worden opgelegd in het generieke basisprotocol cultuur, de sectorgids professionele kunsten en de coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk, en die verwerkt zijn in een veiligheidsdraaiboek specifiek voor de infrastructuur van CC De Adelberg, het Raadhuis en Ateliers voor Overdag.  De protocollen zijn raadpleegbaar op onze website (pagina cultuurbeleid).  

Wij zijn ontzettend dankbaar dat we ook van de overheid het vertrouwen genieten om in uiterste veilige omstandigheden te kunnen organiseren. 

Je kan hier steeds de meest recente richtlijnen raadplegen. Updates of wijzigingen zullen per e-mail worden gecommuniceerd aan de tickethouders.  

  • Ben je ziek of heb je de laatste 7 dagen voor jouw bezoek klachten gehad die gelinkt kunnen worden aan een Covid-infectie, dan vragen wij jou om het bezoek te annuleren.  


Pandemiescenario 

Vanaf 23 oktober 2020 gelden bijgestuurde richtlijnen voor cultuur. De richtlijnen hieronder zijn hierop van toepassing en reeds concreet aangepast. 


Social distancing & zaalbezetting/capaciteit 

Bij het toekomen en het verlaten van het gebouw of tijdens het wachten/aanschuiven, geldt er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke bubbel Onze medewerkers zullen hier op toezien en wij vragen het publiek deze richtlijn te respecteren. 

In de schouwburg en de nieuwe Kleine zaal of foyer van het cultuurcentrum wordt conform het protocol 1,5 meter tussen de bubbels vrijgelaten. Concreet betekent dit 2 vrije zetels tussen de bubbels. De rijen voor en achter worden opengelaten. Uitgangspunt is dat veiligheid en vlotte organisatie primeren op de zaalcapaciteit. Hoewel 200 personen zijn toegelaten, houden we de capaciteit lager. Voorstellingen die in vrije zit worden verkocht (o.a. foyerconcerten) houden ook strikt rekening met de social distancing 

!! Belangrijke info voor tickethouders in de voormalige zaalbezetting van 1m of 1 zetel tussen de bubbels: 

> Alle zaalplannen worden aangepast en de bubbels worden verplaatst naar een nieuw zaalplan met een ruimere afstand. Iedereen ontvangt hiervan automatisch een bericht met de nieuwe ticketplaatsen, dit alvast voor alle voorstellingen tot het einde van dit jaar.  


Aankoop tickets & registratie 

Het blijft mogelijk om jouw plaatsen te kiezen bij de aankoop van tickets. Het ticketsysteem blokkeert automatisch 2 plaatsen langs beide kanten van een bubbel. Er wordt ook steeds één rij voor en één rij achter de bubbels vrijgelaten. Wij vragen je dan ook de bestellingen te bundelen, per persoonlijke contactbubbel te reserveren en de best available seats  die worden aangeduid zo goed mogelijk te respecteren.  

Mensen met een beperking kunnen steeds telefonisch of per e-mail reserveren.  

Gelet op de beperkte capaciteit, is het belangrijk dat u zich registreert op de wachtlijst bij uitverkochte voorstellingen. Indien de capaciteit kan verhoogd worden, zullen onze medewerkers jou contacteren.  

In het kader van contactonderzoek dienen per bubbel (de contactgegevens van 1 persoon (hoofdaanvrager) te worden geregistreerd.  


Mondmasker 

Het dragen van een mondmasker is verplicht in zowel CC De Adelberg, Raadhuis en Ateliers voor Overdag (Kunstacademie).  

De mondmaskerplicht is niet van toepassing op kinderen tot 12 jaar.  


Circulatieplan 

Een circulatieplan laat toe om op een veilige manier het gebouw binnen te komen en te verlaten. Pijlen duiden de circulatie aan, waarbij éénrichtingsverkeer wordt nagestreefd bij toekomen en verlaten: de publieksgang kan telkens in 1 richting gebruikt worden bij toekomen en bij het verlaten; bij verlaten wordt 1 nooduitgang extra gebruikt voor het rechtstreeks verlaten van het gebouw. Onze medewerkers staan klaar voor al uw vragen. 

Nieuwe Galerij: houd bij uw bezoek aan de expo steeds voldoende afstand tot elkaar.  


Vóór de voorstelling 

Onze medewerkers staan steeds in voor een optimale begeleiding van het publiek. Volg dan ook steeds hun instructies. We streven ernaar om de zaaldeuren vroeger te open, om de bubbels maximaal te spreiden. Gelieve per bubbel het gebouw te betreden (wacht buiten tot uw bubbel compleet is). Indien er moet worden gewacht, kunnen bubbels of plaatsnemen in de pop-up foyer of aan de vloerstickers, zodat de social distancing wordt gegarandeerd.  Vanaf 4 november ontvangen we iedereen graag in onze nieuwe en veel ruimere foyer, waardoor de afstand voor en na de voorstelling meer dan gegarandeerd is.  

Het is volgens de bepalingen van de sectorgids professionele kunsten toegestaan om mede-bezoekers te kruisen in de tribune, vermits dit een korte interactie betreft en een mondmasker wordt gedragen. We vragen om vlot in te schuiven in de rijen.   


Na de voorstelling

Na de voorstelling vragen we iedereen om te blijven zitten. Onze medewerkers begeleiden elke bubbel om vlot en met respect voor de social distancing te zaal te verlaten. Volg de instructies op.  Hiertoe wordt de zaal via 2 uitgangen verlaten.  


Hygiëne 

We voorzien de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen.  

Op verschillende plaatsen zijn zuilen geplaatst met hygiënische handgel. De infrastructuur wordt  dagelijks schoongemaakt/ontsmet met een bijzondere aandacht voor de veelgebruikte contactoppervlakten.  Er is steeds 24 uur tussen 2 voorstellingen, zodat het virus niet overleeft op de stoffen zetels. Voor schoolvoorstellingen (minder dan 3 uur tussen voorstellingen) wordt een ontsmettingsprotocol voorzien voor de stoffen zetels.  

Plexiglas is geplaatst aan de balie. Wij vragen bij voorkeur (contactloos) te betalen met bankkaart.  


Ventilatie 

De luchtverversingssnelheid van onze ventilatie/luchtgroepen is maximaal verhoogd en verse buitenlucht wordt maximaal aangevoerd tijdens de voorstellingen, er wordt geen recuperatielucht gebruikt en extractielucht wordt 100% afgevoerd naar buiten. Na elke voorstelling wordt de infrastructuur natuurlijk verlucht.  Er is een CO2-meting aanwezig en deze wordt continu gemonitord. Ook in de nieuwe infrastructuur en de Kleine zaal zijn nieuwe luchtgroepen geplaatst met een optimale werking.  


Vestiaire 

De vestiaire in de pop-up foyer is niet ter beschikking. Jassen mogen gedurende de verbouwingswerken (oktober) dan ook meegenomen worden in de zaal. Plaats de jassen onder de stoel of op een vrije zetel van de rij lager.  Vanaf 4 november zijn de nieuwe vestiairelockers in gebruik waarin u uw jassen kan opbergen. Deze lockers worden na elke voorstelling gepoetst en ontsmet 


Sanitair 

Tijdens de verbouwingswerken (oktober) wordt een luxe toiletwagen geplaatst ter hoogte van de pop-up foyer. De toiletten worden vóór elke voorstelling gereinigd en ontsmet. Tevens zijn er voldoende wegwerphanddoekjes en zeep voorzien. Ga bij voorkeur voor het betreden van het gebouw naar het toilet, om tweerichtingscirculatie zoveel mogelijk te vermijden.  Vanaf 4 november zijn de nieuwe en ruime toiletten in gebruik, waar eveneens een strikt hygiëneprotocol wordt toegepast.  


Horeca 

Momenteel is de horeca gesloten. De nieuwe Cultuurbar gaat open zodra dit mag en past strikt het horecaprotocol toe.  


Investering in artiesten en publiek 

In volle coronacrisis lag een mooi en boeiend programma 2020-2021 klaar. Omwille van de maatregelen hebben verschillende artiesten en gezelschappen hun tournees geannuleerd. Dankzij de financiële inspanningen van het stadsbestuur van Lommel kunnen we alle andere voorstellingen wel laten plaatsvinden, ook al is de capaciteit beperkt. Zo ondersteunt de stad zowel artiesten als publiek.  

Bijkomend bieden we voor seizoen 2020-2021 een korting van 30% op ticketprijs aan vanaf 3 in plaats van 9 voorstellingen. Een mooie en betekenisvolle investering.  


Geniet van de voorstelling! 

Het cultuurcentrum is erg blij om terug publiek te ontvangen en voor het vertrouwen dat we vanuit de overleg en het Overlegcomité hebben gekregen. We vertrouwen erop dat we samen veilig cultuur kunnen beleven en dat we hoffelijk zijn ten opzicht van elkaar. Aarzel niet om de medewerkers aan te spreken als je een vraag hebt of als er iets onduidelijk is. En vooral… geniet van de voorstelling! 


Vragen m.b.t. de richtlijnen? 

Voor alle vragen rond de maatregelen, richtlijnen en de gangbare protocollen kan je contact opnemen met de Covid-19 verantwoordelijke van het cultuurcentrum:
Cindy Daems
T: 011 399 699
E: cindy.daems@ccdeadelberg.be