Tussen Grote Nete en Dommel

Over waterlopen en hun naamgeving in Noord-Limburg

Waterlopen, hoe onbeduidend soms ook, hebben de mens altijd geboeid. Ze zijn niet alleen ecologisch en economisch, maar ook op het vlak van toerisme en ontspanning erg waardevol. In ons dichtbevolkte Vlaanderen is het landschap met de tijd ingrijpend gewijzigd. Vele grachten werden gedempt. Waterlopen werden rechtgetrokken of verdwenen in stedelijke kernen onder de grond.

Gelukkig bleef in Limburg en zeker in de Limburgse Kempen nog veel bewaard. Er is zelfs meer. Nieuwe inzichten in het waterbeheer doen hun intrede en herstelprojecten worden uitgevoerd. Een gebiedsgerichte inkijk in het waterbeheer van (niet zo) lang geleden en nu.

Gemeenten, gehuchten, straten en velden dragen allemaal namen en hetzelfde geldt voor waterlopen. Sommige namen, zoals de Lommelse Balengracht en de Peltse Dommel zijn zeer oud, maar in de meeste gevallen, zoals de  Lilse Warmbeek, duiken ze pas op in de waterlopenatlas die omstreeks 1870 voor elk dorp in België  werd opgesteld. 

Waterlopen en hun naamgeving… een benadering vanuit twee invalshoeken en met twee sprekers.

Werner Mennen werkt sinds 1998 bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.  Hij is als projectingenieur van op de eerste rij betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van projecten aan waterlopen in Limburg.

Vic Mennen, gepensioneerd leraar Nederlands-Engels, is zich na zijn doctoraat (1987) blijven verdiepen in de plaatsnaamkunde van de Limburgse Kempen en van Vlaanderen in het algemeen. Naast publicaties over o.m. de gemeenten Lommel (1992) , Eksel (2002), Hechtel (2004), Koersel (2013) is hij coauteur van het Woordenboek van de Vlaamse Gemeentenamen (2013), het Verklarend en Geïllustreerd Woordenboek van de Vlaamse Waternamen, deel 1 (2016) en deel 2 (in voorbereiding).

  • 29/11/2017

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 8,00 / 6,50 / 6,00 / 5,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Vic Mennen & Werner Mennen