Marc Vermeersch

De oorsprong van esthetisch gevoel en kunst

Hoe komt het dat de mens kunst kan waarderen? Marc Vermeersch denkt dat het antwoord te vinden is in de biologie, in de strijd voor het overleven van de mens. Dat gaf ons allen een esthetisch gevoel en vormde de basis van de waardering voor kunst, ook abstracte kunst. Marc Vermeersch geeft een overzicht van de oudste uiting van kunst bij australopitheken. De oudste vondsten van de mens zijn 400.000 jaar oud of ouder.

Kunst is alles wat door de mens is gemaakt én zijn esthetisch gevoel aanspreekt. Men kan een landschap mooi vinden maar dit is in deze definitie geen kunst want het is onderdeel van de natuur. Gelijk welke realisatie door één of meerdere mensen kan kunst zijn voor iemand: een werktuig, een gebouw, muziek, parfum, een auto, een gedicht, een lied, een geluid, een theaterstuk, een asbak, een abstracte tekening of een schilderij met een zigeunerin.

Mensen hebben (aanleg tot) esthetisch gevoel: de eigenschap het schone te zien. Het is via de zintuigen dat gevoelens en ideeën die het schone oproepen door de hersenen van de mens herkend worden. Deze aanleg komt waarschijnlijk voort uit drie punten die een sterk verband hebben met de reproductie van de mens. Ten eerste is het zicht, wat betreft het esthetisch gevoel, waarschijnlijk het belangrijkste zintuig.  Daarnaast hebben veel mensen interesse voor dieren. Deze interesse is bij veel jagers en verzamelaars gerelateerd aan het feit dat dieren, het resultaat van de jacht, het meest gewaardeerde voedsel waren. Tot slot ziet de mens graag kleuren en vormen in landschappen, herkent men aan de lucht welk weer het wordt... Het enthousiasme van de mens voor mensen, dieren en planten en voor daaruit afgeleide vormen, kleuren, bewegingen, tekeningen, toneel, muziek,… is in oorsprong nauw verbonden met de reproductie van de mens.

  • 15/11/2017

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 8,00 / 6,50 / 6,00 / 5,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Marc Vermeersch