500 jaar reformatie/contrareformatie

In 1517 nagelde een zekere Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittelberg. Daarop werd hij door de katholieke kerk in de ban geslagen. Het gevolg was een schisma: zo goed als heel Noord-Europa scheidde zich af en er ontstonden verschillende protestantse stromingen. Bovendien trad de paus zeer streng op: protestantse ketters werden verbrand en er braken verschillende godsdienstoorlogen uit. Hoe was het zover kunnen komen?

In de voormiddag  zoekt Vincent Stockx uit hoe het door godsdiensttwisten verscheurde Europa toch tot vreedzaam samenleven kon komen.

In de namiddag bekijkt docente Kathleen Joris vooral het fenomeen van de vluchtende kunstenaars. De ideeën van Luther geraakten al snel in de Nederlanden verspreid maar werden er op verschillende manieren geïnterpreteerd, zodat er verschillende stromingen binnen het protestantisme ontstonden. De overheid bestreed deze ‘ketterijen’ van bij de aanvang, maar trad steeds driester op. In de loop van de 16de eeuw ontstonden er dan ook echte vluchtelingenstromen vanuit onze gewesten naar Engeland, de Noordelijke Nederlanden en de Duitse gebieden en daar waren vele kunstenaars bij.

In deze lezing gaat de aandacht naar de verschillende ‘golven’ en bestemmingen van deze uittocht, maar vooral naar de kunstenaars  die op zoek naar een betere toekomst zich over West-Europa verspreidden. 

 

  • 03/11/2017

    9:30u - 16:30u
  • Prijs: 32,00 / 25,50 / 24,00 / 22,50

    broodmaaltijd inbegrepen
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Vormingplus & Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Vincent Stockx (voormiddag) & mevr. Kathleen Joris (namiddag)