De Russische Revolutie

100 jaar geleden

Het ontstaan van het communisme

Tijdens de eerste avond gaat Vincent Stockx dieper in op de oorzaken van de Revolutie, het ontstaan van het communisme en de grote figuren uit deze belangrijke periode in de westerse geschiedenis: Lenin, Trotski en Stalin.

In 1917 was Rusland in volle Eerste Wereldoorlog. Maar de bevolking was de massale verliezen en de honger beu. Het gevolg was een opstand tegen tsaar Nicolaas II die al snel radicaliseerde en afgleed naar een periode van politieke afrekeningen en zuiveringen. Enkele jaren later bestond Rusland niet meer, maar was er een nieuwe grootmacht ontstaan: de Sovjet-Unie.

Lenin: partij-ideoloog én cynische fanaticus

De tweede avond bespreekt Stefan Joosten wat de rol van Lenin was in de aanloop naar de Oktoberrevolutie en hoe hij Rusland omvormde tot de USSR. Het denkkader van Lenin stond centraal want als geen ander heeft hij zijn stempel gedrukt op de mondiale geschiedenis van de 20ste eeuw. Ook zijn verbeten fanatisme kreeg de plaats die het verdiende. Met Lenin begon de strijd tegen opportunisten en revisionisten. Iedereen was verdacht.

Het werd al snel duidelijk dat de Russische sociaaldemocratie in de jaren ‘80 van de 19de eeuw het radicale marxisme zou omarmen. Dat had te maken met de stugheid van het ancien régime, de autocratie van de Romanovs en dus de uitzichtloosheid op sociale veranderingen. De temperamentvolle, jonge jurist Vladimir Iljitsj Oeljanov nam al snel de regie in handen om de transitie van een achterlijk Rusland naar totale gelijkheid te realiseren. Eén passie dreef Lenin: werelddominantie van het marxisme. Vooral zijn methodologie week af van het klassieke marxisme: niet de spontaniteit van de arbeidersmassa zou de revolutie doen slagen, maar wel de strak gedisciplineerde avantgarde-partij van beroepsrevolutionairen en geschoolde communisten uit de burgerij. Kortom, de schouders van de partij droegen de revolutie, de klasseloze maatschappij. Het waren deze programmapunten die de Russische Sociaaldemocratische Partij uiteindelijk in twee kampen deed uiteenvallen: de bolsjewieken, aanhangers van Lenin, en de mensjewieken, voorstanders voor een open massapartij.

  • 17/10/2017, 24/10/2017

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 19,00 / 18,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Vormingplus Limburg & Amarant
  • 60 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Vincent Stockx (17.10) & Stefan Joosten (24.10)

MEER INFO