Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius Severus

Politiek en intrige

Hoe kwamen de grote Romeinse heersers aan de macht en hoe bleven ze er?

Julius Caesar kwam al even dramatisch aan zijn eind als hij aan de macht kwam. Je volgt zijn steile opmars naar de roem en ziet dat hij door velen als een opportunistische, machtshongerige autocraat gezien werd en door anderen als een symbool van alle deugden. Je analyseert deze tegenstrijdigheid en ontdekt een diep verdeelde maatschappij die kampt met politieke, sociale en economische problemen.

Het is Keizer Augustus die na jaren van burgeroorlog opnieuw stabiliteit bracht in het rijk. Zijn grote architecturale opdrachten zorgden er tevens voor dat Rome een ongekend prestige en opmerkelijke grandeur bereikte. Welke belangrijke rollen speelden zijn grootoom Julius Caesar, zijn zus Octavia, zijn rivaal Marcus Antonius en zijn echtgenote Livia bij de ontplooiing van zijn macht?

Hadrianus, die de nieuwe rijksgrenzen liet bepalen in de provincies Germania, Britannia en Africa, was een enorm ambitieuze keizer en een hartstochtelijke liefhebber van alles wat Grieks was. Maar zijn poging om de Joden te helleniseren, waarbij hij het besnijdenisritueel verbood, had rampzalige gevolgen en zijn liefde voor de jonge Antinoüs eindigde in een ware tragedie.

Eén van de laatste belangrijke keizers was Septimius Severus, een afstammeling van Fenicische kolonisten in Tripolitanië in het huidige Libië. Je ziet in hoeverre zijn Afrikaanse afkomst zijn manier van besturen kenmerkte, hoe hij zijn geboortestad Leptis Magna bedankte en welke rol zijn zoon en opvolger Caracalla speelde.

Sophie Dralans neemt je mee naar een wereld van intriges, moord en verraad.

 

Di 09.05.2017, 16.05.2017, 23.05.2017 & 30.05.2017 – 19u30 – Raadhuis

 

  • 16/05/2017, 23/05/2017, 30/05/2017, 06/06/2017

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 48,00 / 38,00 / 36,00 / 34,00
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Mevr. Sophie Dralans