WO I: Revolutie en desillusie

Het oorlogsjaar 1917

Alle illusies over een voorspoedig einde van de strijd definitief vervlogen

In 1917, het vierde jaar van de Eerste Wereldoorlog, waren alle illusies over een voorspoedig einde van de strijd definitief vervlogen. De pogingen om bij Verdun en de Somme een definitieve doorbraak te forceren, waren in 1916 grandioos mislukt. Honderdduizenden soldaten lieten er het leven voor vaak niet meer dan enkele luttele kilometers terreinwinst. Ondanks de overheersende oorlogsmoeheid bleven de generaals en politici in 1917 onverstoord plannen smeden, in de overtuiging dat de eindoverwinning binnen handbereik lag.

De Duitsers opteerden voor een onbeperkte onderzeebootoorlog die de Verenigde Staten er toe aanzette om de zijde van de geallieerden te kiezen. In Rusland ontstond een communistische revolte die niet alleen het verloop van de oorlog, maar ook de wereldgeschiedenis daarna fundamenteel zou beïnvloeden.

In Frankrijk, Italië en België probeerden zowel de geallieerden als de centrale mogendheden met zeer bloedige offensieven het tij te doen keren. Exemplarisch hiervoor is de Derde Slag om Ieper, beter bekend als de Slag bij Passendale, die tot op heden symbool staat voor de meest zinloze slachting van mensenlevens op Belgische bodem.  Voor een uiteindelijke doorbraak zullen we moeten wachten tot het oorlogsjaar 1918.

Rik Blervacq studeerde Moderne Geschiedenis en Culturele Studies. Hij is als leraar geschiedenis verbonden aan WICO Campus St.-Jozef in Lommel.

De cursus over de Eerste Wereldoorlog kadert in een ruimer project dat gespreid wordt over een aantal jaren (2014-2018). Dit onderdeel behandelt vooral de gebeurtenissen tijdens het oorlogsjaar 1917. In 2018 zal de afloop alsook de nasleep van WO I uitgebreid aan bod komen.

 

  • 02/05/2017

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: dhr. Rik Blervacq