Fake news en waarheid spreken

De huidige politiek filosofisch doorgelicht

Filosofen benadrukken het verband tussen waarheid spreken en democratie. Volgens Michel Foucault is waarheid spreken de kern van de democratie. Hij bestudeert die parrèsia in het klassieke Griekenland. Democratische instellingen en wetten waarborgen het vrije spreken van burgers. De parrèsia is de ziel van de democratie. Hebben wij van de Grieken iets te leren?

Rob Devos toetst het spreken van de waarheid aan de hedendaagse politiek. Fenomenen als fake news en ‘alternatieve feiten’ zijn vandaag geen randfenomenen meer: ze wijzen op een bedreiging van de democratie door demagogie. Wat zijn de belangrijkste karaktertrekken van autoritaire politiek? Vanwaar hun succes? Hoe kunnen we verzet bieden? Je ontdekt het in deze cursus.

Prof. Rob Devos is emeritus van de KU Leuven. Hij doceerde ethiek, politieke filosofie en cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Hij publiceerde over Hegel, Althusser en Foucault. Zijn laatste boek is Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap. Michel Foucault over parrèsia.

  • Prijs: 24,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Davidsfonds Academie
  • 19 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Rob Devos