Roofkunst / Kunstroof

Cultuurgoed met/zonder papieren - Geannuleerd

Kunstroof is van alle tijden en vindt wereldwijd plaats. Al in de oudheid werden kunstschatten – in de nasleep van veldslagen en oorlogen – door overwinnaars meegenomen. In latere tijden was het niet anders. Ook de kolonisatie betekende een aderlating voor de veroverde volkeren. Cultuurgoed uit Amerika, Afrika, Azië en Oceanië werd brutaal vernietigd of verdween richting Europa. In 1860 plunderden Franse en Britse troepen het Oude Zomerpaleis in Peking.

Als gevolg van de Napoleontische oorlogen werden massa’s kunstwerken naar Parijs versleept en kwamen in het voormalige koninklijk paleis van het Louvre terecht. Dit was meteen de geboorte van het moderne museum. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog versleepten de nazi’s vanuit de bezette gebieden massaal kunst naar Duitsland om ambitieuze collecties op te zetten.

Soms werden objecten en kunstvoorwerpen op slinkse wijze ontvreemd en kwamen in westerse musea terecht. Denk maar aan de Elgin Marbles uit het Parthenon, de Steen van Rosetta en de bronzen platen uit Benin in Londen, of de buste van Nefertiti in Berlijn.

Cultuurhistoricus en antropoloog Joris Capenberghs is jouw gids en trachten het thema voor je af te bakenen.

  • 15/02/2021

    9:30u - 16:30u
  • Prijs: 32,00 / 22,50

    Broodmaaltijd inbegrepen.
  • Locatie: Raadhuis
  • 19 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Joris Capenberghs