Wetenschap, religie en magie in de vroege middeleeuwen - Geannuleerd

Over heiligen, geleerden en tovenaars

Behoort ratio alleen de wetenschap toe, of speelt de rede ook een rol in religie en magie? Zijn wetenschap en geloof strikt gescheiden? Op welke manier heeft de kerk de wetenschap bevorderd? Raoul Bauer zoekt samen met jou een antwoord op deze en andere vragen, in het licht van de vroege middeleeuwen.

Met een middeleeuwse bril op kijk je naar verschillende natuurverschijnselen: hoe zit het met de bouw van het heelal? Wat is die zonsverduistering toch? Kondigen eclipsen en stormen ongeluk aan? Ga op stap met de grote wetenschappers uit de middeleeuwen. Reis Isidorus van Sevilla achterna en ontdek wat hij in zijn encyclopedie over magie schreef. Of lees de Engelse geschiedenis van Beda Venerabilis, dé wetenschapper van de 8ste eeuw. Hij stond uitgebreid stil bij mirakels en het fenomeen van de getijden. De cursus sluit af met de wiskundige paus Silvester II (Gerbert van Aurillac) in het jaar 1000.

Professor Raoul Bauer is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis. Hij is auteur van onder andere De ontvoering van God, Karel de Grote en Clovis - In de schaduw van twee vrouwen.  Eind 2019 verscheen zijn boek Niet meer blaffen tegen de maan. Wetenschap, religie en magie in de vroege middeleeuwen.

  • 02/02/2021, 09/02/2021, 16/02/2021, 23/02/2021

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 48,00 / 34,00
  • Locatie: Raadhuis
  • I.s.m. Davidsfonds Academie
  • 19 plaatsen
  • Begeleiding: Prof. Raoul Bauer