Ontstaan van religie

Ontstaan van religie

Het is niet omdat men niet gelovig is en een wetenschappelijke visie heeft op het bestaan van zielen, geesten en goden dat men ook kan verklaren hoe religie ontstaan is. Wie religie wetenschappelijk bestudeert, zal ook moeten kunnen verklaren waarom religie minstens 100.000 jaar, waarschijnlijk 200.000 jaar en mogelijk al meer dan 1,7 miljoen jaar bestaat.

Beweringen dat religie ontstaan is om de dood, bliksem en donder of alles wat men niet kan verklaren, te verklaren… zijn niet altijd gegrond. Niet iedereen was er bang voor en dus was het geen reden om bovennatuurlijke begrippen te bedenken. En wat de dood betreft… troost hoort bij de wereld van de menselijke noden en emoties. Het gemis aan een overleden geliefde moet niet omgezet worden in het bedenken van bovennatuurlijke entiteiten.

  • Prijs: 12,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • Deze lezing stond oorspronkelijk gepland in april '20, maar werd door het sluiten van onze deuren verplaatst naar een nieuwe datum.
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Marc Vermeersch