Joden hebben doorheen de geschiedenis vaak te maken gehad met vijandigheid en haat, maar ook vandaag is antisemitisme een probleem. Als we begrijpen hoe..." /> Joden hebben doorheen de geschiedenis vaak te maken gehad met vijandigheid en haat, maar ook vandaag is antisemitisme een probleem. Als we begrijpen hoe..."/>

Ludo Abicht

De eeuwige kop van jood - Evolutie van het antisemitisme

Joden hebben doorheen de geschiedenis vaak te maken gehad met vijandigheid en haat, maar ook vandaag is antisemitisme een probleem. Als we begrijpen hoe deze wrok is ontstaan en geëvolueerd, kunnen we misschien ook onze huidige houding tegenover religieuze en etnische minderheden doorgronden. Antisemitisme blijkt bovendien steeds meer een wapen te zijn in de ideologische strijd tussen voor- en tegenstanders van het zionisme (het streven naar een Joodse staat).

Ludo Abicht overloopt de geschiedenis en de vormen van jodenhaat vanaf de vierde eeuw VC, lang vóór het ontstaan van het christendom, tot vandaag. Met dit overzicht leer je termen als antisemitisme, anti-judaïsme, revisionisme, Holocaustontkenning en antizionisme veel gemakkelijker te onderscheiden.

Professor Ludo Abicht, classicus, filosoof en doctor in de Germaanse filologie, promoveerde met een proefschrift over de Praagse Joods-Duitse auteur Paul Adler. Hij doceerde literatuur en filosofie in de Verenigde Staten, Canada, aan de Universiteit Antwerpen, de UGent en P.A.R.T.S. 

Foto @ Facebook Ludo Abicht

Foto @ Facebook Ludo Abicht