Pascale Platel, Roos Van Acker & Nele Van den Broeck

Totdatzeerdoet

Zie mij graag.
Ik zie u graag waarom gij mij dan niet.
Of ziet ge mij toch graag ?
Maar zeg het dan, zeg het dan toch…
Misschien herkent gij de liefde wel niet als ze pal voor uw neus staat.
Hoe erg is dat.

Voor Nele heeft liefde vele gezichten.  Ze maakt grimassen en tronies en steekt haar tong uit op het moment dat je haar vriendelijk toelacht.  De laffe liefde duwt je harteloos weg net als je denkt haar gevonden te hebben. 
Roos wandelt rond in twee verschillende sokken van twee verschillende exen. Ze bieden steun. Hoeveel losse sokken kan een mens verzamelen alvorens hij een passend paar vindt?
Pascale zoekt de blik  van haar lief, ze wil die blik verdienen.  Ze moet hem dringend zien en heeft daar alles voor over. Voor haar geen passief afwachten meer.  De liefde zal haar niet verrassen, zij zal de liefde zelf bespringen.

Drie prettig gestoorde dames zijn aan zet en ze nodigen uit. Met veel goesting kletsen ze hun wellust maar evenzeer hun woede en wraak bij elke afwijzing rond jouw oren. Met evenveel brio krabbelen ze sterker en trotser weer recht. Een hilarische performance!

Saradegraeve

Saradegraeve