Ontstaan van religie

Marc Vermeersch

Het is niet omdat men niet gelovig is en een wetenschappelijke visie heeft op het bestaan van zielen, geesten en goden dat men ook kan verklaren hoe religie ontstaan is. Wie religie wetenschappelijk bestudeert, zal ook moeten kunnen verklaren waarom religie minstens 100.000 jaar, waarschijnlijk 200.000 jaar en mogelijk al meer dan 1,7 miljoen jaar bestaat. Beweringen dat religie ontstaan is om de dood, bliksem en donder of alles wat men niet kan verklaren, te verklaren… zijn niet altijd gegrond. Niet iedereen was er bang voor en dus  was het geen reden om bovennatuurlijke begrippen te bedenken. En wat de dood betreft… troost hoort bij de wereld van de menselijke noden en emoties. Het gemis aan een overleden geliefde moet niet omgezet worden in het bedenken van bovennatuurlijke entiteiten.

Religie is wel ontstaan uit de materiële leefomstandigheden van jagers en verzamelaars. Religieuze belevingen van vandaag zoals reïncarnatie, het voedseltaboe, religieuze bijeenkomst, de ziel, de geest, de goden, de sabbat, enz. …. vinden hun oorsprong bij onze voorouders méér dan 80.000 jaar geleden. Religieuze opvattingen werden uit Afrika over de rest van de wereld verspreid.

 

  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Marc Vermeersch