De politieke filosofie van Plato en Aristoteles

In samenhang met de politieke ontwikkelingen in hun tijd

Filosofen zijn steeds kinderen van hun tijd. Men zegt weleens dat zij de tijdsgeest tot uitdrukking brengen. Bij Plato en Aristoteles was dat niet anders.

Piet Lamberts Van Assche schetst de belangrijkste politieke ontwikkelingen tijdens de vijfde eeuw voor Christus, de zogenaamde klassieke eeuw van Griekenland. Hij gaat dieper in op de Perzische en de Peloponnesische oorlogen. Plato groeide op tijdens deze laatste oorlogen die dertig jaar duurden. Samen met het proces tegen zijn leermeester Socrates zijn het de ervaringen tijdens de oorlogsjaren die een grote invloed hadden op zijn politieke filosofie. Maar waar Plato de democratie resoluut de rug toekeerde, nam zijn leerling Aristoteles dan weer een veel gematigder standpunt in.

pietlambertsvanassche.com/over

  • 09/10/2019

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 8,00 / 6,50 / 6,00 / 5,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Piet Lamberts Van Assche