Het einde van WOI

Het verdrag van Versailles en de nasleep van de Groote Oorlog (wachtlijst)

Op 11 november 1918 zwegen de wapens. In een treinwagon in het Noord-Franse Compiègne bezweken de Duitsers onder de geallieerde druk en aanvaardden de wapenstilstand. De overwinnaars verkeerden in een feestelijke stemming, maar al snel haalde de bittere realiteit van massale werkloosheid, torenhoge inflatie en ontbering de bovenhand in Europa. De haatgevoelens tegenover Duitsland en zijn bondgenoten waren immens en gerechtigheid zou geschieden. Op 28 juni 1919 werd in de statige spiegelzaal van Versailles het vredesakkoord tussen Duitsland en de geallieerden ondertekend. Het enthousiasme was groot, maar niet bij de Duitsers die in het demonische verdrag een pure provocatie zagen. Ook Duitslands medestanders Oostenrijk-Hongarije, Rusland en het Turkse Rijk gingen voor de bijl en kregen snoeiharde voorwaarden opgelegd.

De Eerste Wereldoorlog had Europa herschapen tot een politieke, economische en sociale puinhoop en de naïeve vredesverdragen bevatten de kiemen van een nog grotere catastrofe. Figuren als Mussolini, Hitler en Stalin deden stilaan hun intrede in de geschiedenis. De wereld zou het geweten hebben!  

Rik Blervacq studeerde Moderne Geschiedenis en Culturele Studies. Hij is als leraar geschiedenis verbonden aan WICO Campus St.-Jozef in Lommel.

Deze cursus over de Eerste Wereldoorlog kadert in een ruimer project dat gespreid werd over een aantal jaren (2014-2019). Deze avond  is het slotstuk hiervan en behandelt vooral de afloop van de Groote Oorlog, de vredesbesprekingen in Versailles en de nasleep ervan.

  • 07/05/2019

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Rik Blervacq