De Bourgondische Vorsten

Geboren als prinsen

Docent Edward De Maesschalck start deze lezing waar hij vorig seizoen stopte, nl. het tijdperk na de graven van Vlaanderen. De Bourgondische hertogen werden geboren als prinsen, leefden als vorsten en hoopten als koningen te sterven. Maar koningen zijn ze nooit geworden, hun nazaten des te meer.  Dit is het verhaal van de op- en ondergang van het Bourgondische Rijk (1369-1477), dat gekenmerkt wordt door overdadige pracht en praal, maar evenzeer door de pest, moordpartijen en de Honderdjarige Oorlog.

In 1369 trouwde de Bourgondische hertog Filips de Stoute met Margareta van Male, de erfdochter van de Vlaamse graaf. Frankrijk hoopte aldus het rijke Vlaanderen in te palmen, maar het omgekeerde gebeurde. Het Vlaams-Bourgondische Rijk keerde zich tegen Frankrijk in een bittere strijd, waarbij Karel de Stoute in 1477 alles dreigde te verliezen. Uiteindelijk zou zijn nazaat, Keizer Karel, Frankrijk toch op de knieën dwingen. Het eindresultaat was de eenmaking van de Nederlanden, waarvan de brokstukken vandaag nog voortleven als België, Nederland en Luxemburg.

Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in de geschiedenis (Leuven, 1977) en auteur van historische boeken. Hij was aanvankelijk assistent aan de Yniversiteit van Leuven, maar werkte van 1979 tot 2010 bij de Vlaamse Radio en Televisie, eerst als programmamaker en interviewer, later als programma-adviseur bij Canvas. In 2008 verscheen van zijn hand het boek De Bourgondische Vorsten, dat werd opgevolgd door De Graven van Vlaanderen (2012) en Oranje tegen Spanje (2015). 

  • 03/04/2019

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 12,00 / 9,50 / 9,00 / 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 80 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Edward De Maesschalck