Feministische Klassieken

Theorieën van 6 (politieke) filosofes

Aan de hand van de theorieën van zes (politieke) filosofes krijg je een schets van het denken over de positie van vrouwen vanaf de Franse Revolutie tot heden. Hierbij wordt een thematische benadering gehanteerd: bij elke filosofe zie je haar visie op de klassieke feministische thema’s zoals moederschap, seksualiteit, arbeid en arbeidsverdeling, de publieke en de privésfeer, autonomie en emancipatie, de weg naar verandering. Deze vrouwen en hun geschriften worden gesitueerd ten opzichte van hun tijdgenoten en ten opzichte van de grote maatschappelijke (r)evoluties en filosofische strekkingen van hun tijd, maar je leert ook wat er van deze feministische canon overblijft in de vrouwenbeweging van vandaag.

Mary Wollstonecraft (1759-1797): vrouwen in de verlichting en de Franse Revolutie.

Alexandra Kollontaj (1872-1952): vrouwen in de Russische Revolutie en in de jonge Sovjet-Unie

Emmeline Pankhurst (1858-1928): Suffragette, boegbeeld van de eerste feministische golf, met voorlopers zoals de liberale filosoof John Stuart Mill en zijn vrouw Harriet Taylor.

Simone de Beauvoir (1908-1986): een inspirator voor de tweede feministische golf, feministe en existentialiste filosofe, schrijfster en activiste.

Luce Irigaray (1930- ): filosofe en psychoanalytica die het niet eens is met het gelijkheidsdenken van Simone de Beauvoir en ook niet met het patriarchale (fallische) denken van haar eigen leermeester Lacan.

Ayaan Hirsi Ali (1969- ): een 'vreemde' stem in het (Westerse) feminisme, een ex-moslima die de Open Samenleving en haar vijanden (Karl Popper) herbekijkt.

  • 07/03/2019, 08/03/2019

    9:30u - 19:00u
  • Prijs: 90,00 / 72,00 / 67,50 / 63,00

    2 x warme maaltijd + 2 x vieruurtje inbegrepen
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Mevr. Magda Michielsen