Mythen

Modellen van en voor het leven

Deze cursus behandelt mythen, niet slechts uit de Grieks-Latijnse wereld, maar evenzeer uit de Oud-Germaanse, Afrikaanse, Babylonische, Egyptische en Indische culturen. Verschillende soorten mythen passeren de revue: scheppingsmythen van verschillende volkeren, waaronder ook mythen van verwoesting: die van de Zondvloed is ons bekend uit het Oude Testament, maar wordt ook aangetroffen in andere culturen. Het Oud-Noorse Ragnarok is daarvan het meest extreme voorbeeld: zelfs de wereld van de goden wordt vernietigd! Dat wij deze mythe kennen, namelijk uit Wagner’s Götterdämmerung, laat zien hoe actueel mythen nog steeds zijn. En niet slechts in ‘hoge’ cultuur: de populaire serie Star Wars is gebaseerd op Joseph Campbell’s The Hero with a Thousand Faces; een standaardwerk over mythen.

In onze huidige tijd zijn mythen grotendeels verdrongen door wetenschap. Wij geloven niet echt meer in het letterlijke Scheppingsverhaal. Dit roept de vraag op, wat mythen nog (kunnen) betekenen in een wereld als de onze, waarin goden en godinnen nog nauwelijks een rol spelen. Niettemin komen mythen weer op de voorgrond in het leven van mensen. Vooral dan wanneer het gaat om processen die de wetenschap (nog) niet kan verklaren, of die gewoon buiten de horizon van de klassieke wetenschap vallen. In onze duiding van belangrijke levens-evenementen komen mythen opnieuw tot leven. Het zal blijken dat mythen dan vooral gaan om duiding van onze plaats in de wereld, met zingeving dus. Ook zie je dat kunstenaars proberen om steeds weer mythen tot leven te brengen, of – sterker nog –  individuele mythen in het leven te roepen.

Aan het einde van de cursus kan je besluiten dat mythen nog steeds actief zijn en je door jouw wijsheid kunnen leiden tijdens belangrijke beslissingen in je leven: ze bieden je modellen, sjablonen en blauwdrukken die je kan gebruik om vorm te geven aan de grondstructuur van jouw leven.

  • 15/01/2019, 22/01/2019, 21/02/2019, 28/03/2019

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 48,00 / 38,00 / 36,00 / 34,00
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Willie van Peer (Ludwig-Maximilians-Universität, München)