Heideggers kinderen: Sartre & Arendt

Het Dasein toegepast in de ontologie en politiek

Heidegger is één van de grondleggers van het existentialisme en heeft met zijn Dasein (‘er-zijn’) een vruchtbare grond nagelaten. We moeten ons bestaan begrijpen vanuit onze geworpenheid waardoor de klassieke subject-object dichotomie verdwijnt. Iets krijgt maar betekenis als de mens er een relatie mee aangaat. Op dit inzicht bouwen filosofen verder; relaties aangaan met anderen, met de wereld rondom ons, impliceert een verdere decentrering van het subject.

Sartre trekt daaruit de conclusie dat we veroordeeld zijn tot vrijheid en dat onze relatie met onze medemens gekenmerkt wordt door disharmonie en conflict: de hel, dat zijn de anderen. We kunnen alleen maar existeren door de keuzes die we maken. Die verantwoordelijkheid weegt op ons. Daarom is angst onze vaste metgezel.

Hannah Arendt betreedt het politieke domein en breekt met elke vorm van totalitarisme en logisch-deductief denken. Waarheden bestaan niet, enkel via het zoeken naar gemeenschappelijke grond kunnen mensen gemeenschappelijke ervaringen beleven en delen. Dé wereld verdwijnt en in plaats daarvan verschijnt de tussenwereld. Subjectivisme maakt plaats voor intersubjectivisme.

Maak kennis met twee filosofen die een fundamentele invloed uitoefenden op het existentialisme (Sartre) en de politieke filosofie (Arendt).

  • 06/11/2018, 13/11/2018

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 24,00 / 19,00 / 18,00 / 17,00
  • Locatie: Raadhuis
  • i.s.m. Amarant
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Stefan Joosten