Paul Klee

Miljoenen kleine tableaus

Paul Klee (1879-1940) is één van de grondleggers van de moderne kunst. In zijn oeuvre komen verschillende stromingen samen. Maar het is ook het  knooppunt  van  verschillende disciplines waarbij  literatuur, theater en muziek zich beeldend treffen. Elk van deze  drie wegen ga  je afzonderlijk bewandelen. 

Het verhaal van veertig beroemde kunstwerken bepaalt  de eerste lezing en net dat verhaal is de  aantrekkingskracht van zijn oeuvre. Wie ze wil bekijken, moet de mentale houding aannemen van een lezer, want zijn kunstwerken willen niet zozeer bekeken als wel gelezen worden. Hij gebruikte klassieke thema’s maar volgde  de verhaallijn niet letterlijk, hij vervormde die  tot een persoonlijke mythe waardoor de  miljoenen kleine tableaus gelijktijdig een journaal zijn van een innerlijk leven.

De wereld als schouwtoneel bepaalt de tweede lezing, want Klee was een oplettend waarnemer van het theater van alledag. Met een bijzonder oog voor uitingen van sentimentaliteit en pathos registreerde hij de houdingen van zijn medemens en vertaalde hij die in humoristische gebaren en toneelachtige mimiek, waarin hij een scherpe morele ondertoon wist te leggen. Omdat Klee een gepassioneerd theaterbezoeker was –  van opera tot poppenkast – kon hij putten uit een rijk repertorium aan gestiek voor zijn handpoppen en bevolkte zo zijn doeken met  operapersonages, sterren, dansers, acrobaten, clowns, marionetten en maskers.

De derde lezing gaat in op de dwarsverbanden tussen schilderkunst en muziek, iets waar Klee al vroeg naar op zoek ging. Al tegen het einde van WO I noteerde hij het begrip polyfonie in zijn dagboeken, ter aanduiding van de overzetting van de tijd in de muziek naar de ruimtelijkheid van de beeldende kunsten. Een systematische studie naar de overeenkomsten tussen muziek en beeld begon vanaf 1921 en mondde uit in een reeks theoretische geschriften die voor de moderne kunst van hetzelfde belang is als de notitieboeken van da Vinci voor de renaissance. Aan de hand van schetsen en veertig kunstwerken bekijk je de ontwikkeling van die beweging van tijd naar ruimte.

  • 18/09/2018, 25/09/2018, 02/10/2018

    19:30u - 22:00u
  • Prijs: 36,00 / 28,50 / 27,00 / 25,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Mevr. Lieve Watteeuw