Filosofie(café)

Een gratis feestmaaltijd voor denkers

Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken. Filosofie doet stilstaan, afstand nemen, vragen stellen. Haar niet-aflatende missie is: twijfel zaaien. Onrust stoken. Wat zogezegd vaststaat, aan het wankelen brengen, terug in vraag stellen. Filosofie veronderstelt daarom de moed om onzeker en kwetsbaar te zijn, om de eigen uitgangspunten en vooronderstellingen kritisch te onderzoeken en de zekerheden over jezelf en de wereld los te laten. Filosofie verruimt het blikveld, verbreedt de horizon en reikt onvermoede perspectieven en mogelijkheden aan. Door een ruimer begrip van onszelf en de wereld te bieden, is filosofie een blijvende inspiratiebron om beter, wijzer, vrijer en gelukkiger te leven in een complexe, dubbelzinnige en ambivalente wereld.

Op de laatste zondag van de maand wordt ondertussen al 10 jaar tijd gemaakt voor een filosofisch moment. De deelnemers kiezen een vraag om samen over te filosoferen, een vraag die ze ook zelf in de groep brengen. Begeleider Márnix Vanlangenaeker daagt de deelnemers uit om in groep door te denken en zet hen aan tot het zoeken naar antwoorden. Alles gebeurt in een ongedwongen sfeer, zonder onderscheid in leeftijd, sociale achtergrond of beroep. Ook diploma's zijn niet van tel.

Belangrijk!
Het Filocafé van zondag 27 januari 2019 vindt plaats in de Openbare Bibliotheek. Tussen de boekenrekken geeft Márnix filosofische en literaire tips en wordt het filosofisch gesprek poëtisch ingekleurd. Nadien heffen we het glas op het nieuwe jaar!

Het Filocafé van zondag 28 april 2019 wordt vervangen door een ‘filosofische’ uitstap naar de tuinen en het kasteel van Gaasbeek.

 

  • 30/09/2018, 28/10/2018, 25/11/2018, 16/12/2018, 27/01/2019, 24/02/2019, 31/03/2019, 26/05/2019, 30/06/2019

    9:30u - 12:30u
  • Prijs: 3,00

    Toegang is gratis, koffie en koekjes: € 3,00
  • Locatie: Het Praathuis
  • i.s.m. de Openbare Bibliotheek
  • 35 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Márnix Vanlangenaeker